Pages Navigation Menu

Feminizm w Polsce

Polska zawsze różni się od reszty świata. Przejawia się to również w dążeniu kobiet do równouprawnienia. Tak zwany feminizm do Polski dotarł zdecydowanie później niż do wszystkich innych krajów europejskich. Okazuje się, że Polska na skutek bariery jaką w tym czasie stanowił PRL o feminizmie dowiedziała się stosunkowo późno, gdyż feminizm w Polsce objawił się dopiero w XXI wieku. Miał on oczywiście swoje lepsze i gorsze dni. Wszystko zależało od konkretnej fali. Fal ogólnie rzecz ujmując było aż siedem. Polacy różnie na nie reagowali. Jeden spotkały się z powszechną aprobatą inne niekoniecznie. Faktem jest jednak, że na dzień dzisiejszy feminizm w Polsce cieszy się dość dużą popularnością. Wiele kobiety wyznaje zasadę, że mają prawo do robienia dokładnie tego samego co mężczyźni i, że przy tym nie są w niczym gorsze. Obrazuje to najlepiej sytuacja jaka rysuje się na polskich uczelniach wyższych gdzie jest ogólnie coraz więcej kobiet, które na dodatek są świadome zarówno swoich praw, jak i obowiązków.

Read More

Krytyka feminizmu

Jak wszystkie inne idee również feminizm doczekał się swojej krytyki. Krytyka ta oczywiście została stworzona przez mężczyzn, którzy nie do końca akceptowali wszystkie podstawowe założenia feminizmu. Poza tym wielu ludzi mylnie uważa, że feminizm opiera się tylko i wyłącznie na dążeniu d równouprawnienia kobiet. Tak nie do końca jest. feminizm to nie tylko nurt zajmujący się równouprawnieniem. Często zdarza się, że wiele poglądów feministycznych jest błędnie interpretowanych. Poglądy te najczęściej są ze sobą sprzeczne. Nic więc dziwnego, że następuje ich krytyka. W momencie w którym kobiety domagają się władzy tracą one na swojej kobiecości. Poza tym również feministki, które są nieco bardziej radykalne dążą do stworzenia systemu bardziej patriarchalnego do czego znaczna część ludzi nie chce dopuścić. Feminizmowi zarzuca się również, że nie bierze pod uwagę potrzeb kobiet, które wywodzą się z innych krajów i z innych kultur. Kobiety te mają przecież całkowicie różne potrzeby od tych, które mieszkają przykładowo w USA.

Read More