Pages Navigation Menu

Liberalny

Feminizm liberalny jest najbardziej popularnym nurtem i zarazem najstarszym na świecie. Dąży on do polepszenia opieki zdrowotnej dla kobiet w bardzo szerokim tego słowa rozumieniu. Bardzo szanują sobie feministki z tego nurtu politykę o nazwie pro- choice, w której chodzi o całkowite prawo kobiety o decydowaniu o tym, kiedy zajść w ciąże i o dokonaniu aborcji. Powinno to być według nich prawo każdej kobiety a mężczyźni nie mogą wywoływać wpływu na te decyzje. Ma on całkowicie formę reformistyczną oraz akceptuje podział na sferę życia kobiety prywatna i publiczną. Z tego nurtu największa organizacją jest amerykańska NOW, czyli National Organization of Women, której współzałożycielka była Betty Friedan. Na samym początku domagała się ona reform zdecydowanych w kierunku edukacji i praw kobiet jednak później dodała tez postulaty o wolnego prawa do aborcji. Ten nurt walczy także o równouprawnienie dla osób homoseksualnych, często dyskryminowanych kobiet lesbijek.

Read More

Piąta

Feminizm w Polsce istniał i istnieje tak samo jak i w innych cywilizowanych krajach. Piąta fala feminizmu na polskiej ziemi miała swój początek w latach dwudziestych ubiegłego wieku a koniec w latach trzydziestych tego samego wieku. Feministki z tego okresu nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie poszukiwały czegoś nowego w tej ideologii. Wiele z nich nachodziły wątpliwości czy aby na pewno należy ciągle walczyć o pełno uprawnienie czy tylko o poprawę praw kobiet. Politycy stwierdzili w tym okresie, że emancypacja dokonała się w stu procentach poprzez zdobycie przez kobiet pełnych praw politycznych. Zofia Nałkowska nadal zajmowała się analizowaniem kwestii kobiecych w swoich pracach. Sam feminizm prężnie działał w całej Polsce. Następnie zaczęto domagać się całkowitego uwolnienia kobiet od zależności społecznych i innych wobec mężczyzn. Tylko całkowita emancypacja może do tego prowadzić. Cały okres piątej fali feminizmu na ziemiach polskich zaskoczył się wraz z wybuchem drugiej wojny światowej.

Read More