Pages Navigation Menu

Radykalny

Feminizm radykalny to inaczej feminizm równościowy, który wyznają radykalne feministki. Uznają one, równość płci a różnice układowe między kobietą a mężczyzną tłumaczą socjalizacją i strukturami władzy. Zgodnie z tymi postanowieniami, feministki te uważają, że nie nie można powiedzieć, że czyjeś zachowanie jest typowo męski lub damskie. Można za to uznać zachowania takie za różne pod względem rodzaju socjalizacji oraz podziału zadań, jakie są pomiędzy płciami. Zwolennicy takiego feminizmu radykalnego codziennie Wałcza o zniesie i zaniechanie takich sztucznych podziałów miedzy każdą z płci. Ludzie powinni działać zgodnie ze swoimi poglądami i wyznaniami a nie z tym, co się przypisuje do mężczyzny czy kobiety. Przypisywanie ról społecznych jest sprzeczne z naturą człowieka. Każdy powinien działać i żyć wykorzystując swoje talenty i predyspozycje. Nie powinno to wpływać na podziały ról, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, bo to zaburza naturalną równowagę i to, do czego człowiek się naprawdę nadaje.

Read More

Dekonstruktywistyczny

Feministki popierające ruch dekonstruktywistyczny bazujący na feminizmie radykalnym Simone de Beauvoir mają w swoich szeregach taką postać jak Judith Butler. Uważają oni jednak więcej niż to, co jest przypisywane radykalnemu feminizmowi. Płeć według nich powinna być odrzucona, jako jednostka, która klasyfikuje kobiety. Płeć biologiczna jak i społeczna to struktury społeczne i nie można poprzez nie klasyfikować ludzi. Wszystkie uprzedzenie i korelacje zachowania czysto z płcią są według dekonstruktywistów nie prawidłowe i powinny być niedopuszczalne. Przyjmuje się, że istnieje tak dużo tożsamości ilu jest ludzi na świecie, czyli podkreśla indywidualność każdego z osobna. Powszechnie według tego nurtu feministycznego uznaje się wielopłciowość, czyli definicja o istnienie tylko dwóch płci jest podważana. Spotyka się to z dużą niechęcią ludzi nieuznających tego nurtu i niepopierających feministek. Wielopłciowość ułatwia wyjaśnianie tez związanych z dekonstruktywizmem feministek.

Read More

Chrześcijański

Chrześcijański feminizm jest kojarzony z teologicznym, jednak nie może on być porównywany do niego pod żadnym względem. Polega on na myśleniu o feminizmie i emancypacji na bazie religijnej. Teologia utrwaliła w umysłach ludzi na całym świecie pewien schemat tego jak powinna funkcjonować kobieta w społeczeństwie. Niekiedy nawet ten nurt domaga się możliwości dla kobiet bycia duchowną czy zmiany postrzegania przez chrześcijanizm płci pięknej. Wielu członków chrześcijańskiego feminizmu życzyłoby sobie, aby kobiety były dopuszczane do pełnienia stanowisk władzy w kościele. Uważa się również w tym nurcie, że jest to niepoprawne nazywać zawsze Boga i Ducha Świętego nazwami męskimi skoro są to byty niematerialne to mogłoby to stanowić o bezpłciowości. Według tego odłamu feministycznego biblijna Ewa i Maria są to dwa niechlubne stereotypy kobiet, jakie są ukazywane w Biblii. Ewa jest tą buntowniczką, która łamie różne granice a Maria to wieczna dziewica i ideał matki dla każdego.

Read More