Pages Navigation Menu

Radykalizm

W feminizmie, jak w każdym ruchu społecznym czy filozoficznym, odnaleźć możemy zarówno liberalne, jak i radykalne odłamy. W większości na co dzień mamy do czynienia z tą drugą wersją. Mówi ona o prawie wyboru i tolerancji. Każdy powinien być traktowany w taki sam sposób i powinien żyć tak, jak chce. Zdarza się jednak, że stykamy się z osobami, których przekonania są bardziej radykalne. Uważają one, że mężczyźni właściwie nie są potrzebni. Kobiety doskonale dadzą sobie radę same. Nie istnieją żadne ograniczenia fizjologiczne czy psychologiczne i przedstawicielki płci pięknej doskonale poradzą sobie na każdym stanowisku i wykonując każdą pracę. Mężczyźni sprowadzeni zostają jedynie do roli dawcy nasienia. Po tym akcie powinni usunąć się w cień. Poglądy takie są jednak niebezpieczne. Każdy radykalizm prowadzi do pewnej nietolerancji i narzucania innym własnych poglądów. Na szczęście feministek, które wypowiadają się tak ostro jest niewiele. Stanowią one margines całego ruchu i nikt nie bierze pod uwagę możliwości wprowadzenia ich poglądów w życie.

Read More

Gender

Kluczowym pojęciem dla feminizmu jest gender, czyli płeć. Wielu biologów, psychologów, socjologów i kulturoznawców dyskutuje na temat tego, w jaki sposób owa płeć powinna być definiowana. Oczywiście każda z tych grup ma swoje wyznaczniki, z których korzysta przy formułowania znaczenia tego pojęcia. W kręgach feministycznych modna staje się ostatnio teoria o tym, że płeć należy rozróżnić na biologiczną, psychologiczną i kulturową. Ta pierwsza wynika oczywiście z budowy naszego ciała. Kobieta i mężczyzna posiadają inne narządy, co już we wczesnym dzieciństwie a nawet podczas życia płodowego pozwala ich odróżnić. Płeć psychologiczna to, w skrócie, to kim się czujemy. Zdarza się, że osoba z ciałem kobiety czuje się bardziej mężczyzną. Możliwa jest też sytuacja odwrotna. Trzecia kategoria, płeć kulturowa, oznacza sposób, w jaki zostaliśmy wychowani. Oznacza to nakaz przyjmowania określonych ról społecznych przez biologiczną kobietę czy mężczyznę. Przeciwko takiej sytuacji wypowiada się feminizm.

Read More

Początki

Początki ruchu feministycznego sięgają połowy XIX wieku. Związane były z działalnością sufrażystek. Ruch narodził się i rozwijał przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jego pierwsze przedstawicielki domagały się przede wszystkim ustanowienia praw dotyczących zabezpieczenia bytu rodziny, praw wyborczych dla siebie oraz poprawienia swojego statusu ekonomicznego. W czasach, gdy po raz pierwszy pojawiły się idee feministyczne, kobiety były niemal całkowicie uzależnione od swoich mężów. Jedynym sposobem na poprawienie własnej sytuacji społecznej czy finansowej było dobre zamążpójście. O wyborze kandydata w dużej mierze decydowała jednak rodzina, a nie sama zainteresowana. Pierwsza fala feminizmu zakończyła się przede wszystkim wywalczeniem przez kobiety prawa głosu w wyborach. Stanowiło to niewątpliwy przełom. Od tej pory zaczęły one wysuwać coraz śmielsze żądania. Między innymi dotyczące prawa do aborcji, uznania własnej seksualności oraz równouprawnienia w pracy, zwłaszcza w kwestiach równych zarobków.

Read More