Pages Navigation Menu

Równość

Jednym z podstawowych założeń feminizmu jest to mówiące, że każdy człowiek jest równy. Nie ma tu znaczenia kolor skóry, wyznanie, orientacja seksualna, ani tym bardziej płeć. Feministki postulują równy dostęp do edukacji, polityki, dóbr kultury wszystkich członków społeczeństwa. Sprzeciwiają się jakimkolwiek przejawom dyskryminacji. Z tego powodu popierają te partie polityczne, które otwarcie bronią praw gejów i lesbijek lub chcą zapewnić godne życie imigrantom przebywającym w naszym kraju. Stąd też obecność przedstawicieli grup walczących o prawa osób wykluczonych przez społeczeństwo na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez feministki. Kobiety te zdają sobie sprawę, że jedynie wspierając się wzajemnie można osiągnąć sukces. Wierzą, że grupa ma większą siłę niż jednostki, dlatego chcą zdobyć jak najwięcej popleczniczek i popleczników. Coraz częściej spotkać można mężczyzn, którzy mówią o sobie „feminiści” i popierają to, co robią ich partnerki, żony, siostry, przyjaciółki i znajome.

Read More

Interpretacja

Prężny rozwój feminizmu spowodował, że zaczęły się tym zjawiskiem interesować uczelnie wyższe. Socjologowie, psycholodzy, kulturoznawcy a nawet literaturoznawcy prześcigają się w badaniu zjawisk związanych z emancypacją kobiet i rozwojem ruchu feministycznego. Na całym świecie powstają prace naukowe dotyczące historii ruchu oraz tego, w jaki sposób współcześnie realizowane są jego postulaty. Reinterpretuje się też znane dzieła literackie i kulturowe tak, by odczytać je z typowo feministycznego punktu widzenia. Znana w Polsce jest między innymi interpretacja baśni o Kopciuszku. Autorka udowadnia, że jest w niej zakodowana informacja o krzywdzącym podziale ról społecznych. Mężczyzna, występujący tu pod postacią księcia, jest osobą, która ma władzę, decyduje. Kobieta zaś powinna dołożyć wszelkich starań, żeby zostać przez niego zauważoną. Tylko w taki sposób będzie mogła zmienić swoje życie. Największym sukcesem jest więc dobre zamążpójście. Potrzebny jest do tego odpowiedni strój, wygląd. Kobieta ma być piękna i pracowita.

Read More

Manifa

Od kilku lat coraz popularniejsze stają się tak zwane „manify”. Najczęściej organizowane są w dużych miastach, podczas Dnia Kobiet. Zdarzają się jednak też mniejsze, przy okazji jakiś ważnych lokalnych wydarzeń. Manifa to nic innego jak rodzaj manifestacji środowisk feministycznych. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem równości płci i tolerancji. Biorą w niej udział przede wszystkim kobiety, choć bywa, że pojawią się także zainteresowani tematem mężczyźni. Oprócz przemarszu ulicami miasta, co jest głównym punktem imprezy, podczas manify mają miejsce wydarzenia kulturalne i spotkania ze znanymi przedstawicielkami ruchu feministycznego. Biorą w nich udział aktorki, piosenkarki, dziennikarki, a nawet kobiety związane z polityką i nauką. Przybliżają główne idee feminizmu i mówią o swoich doświadczeniach i motywacjach związanych z tym ruchem. Dzięki manifom poszerza się wiedza na temat feminizmu, obalane są stereotypy i coraz więcej osób przekonuje się do postulatów wygłaszanych przez zaangażowane w ruch kobiety.

Read More

Islam

Kiedy słyszymy o islamie od razu wyobrażamy sobie uciśnione, pozbawione praw kobiety. Nie mogą one nawet ubierać się tak, jak chcą, ale muszą zasłaniać niemal całe ciała. Przeraża nas często wymóg noszenia burki, czyli jednolitej płachty z dziurą jedynie na oczy. Oczywiście wszystkie te skojarzenia są prawidłowe. W wielu krajach na świecie odebrano kobietom jakiekolwiek prawa, argumentując to odpowiednią interpretacją słów zawartych w Koranie, czyli świętej księdze muzułmanów. Okazuje się jednak, że w swej czystej postaci islam jest religią, która jest najbardziej postępowa względem praw kobiet. Zasady religijne jasno określają sposoby dziedziczenia, w których kobieta musi mieć zapewnione środki do życia. Jest to też jedyna religia monoteistyczna, zezwalające żonie na wystąpienie o rozwód. W innych przypadkach jedynie mężczyźnie przysługuje takie prawo. Co więcej, gdy wgłębimy się w teologię islamską, zauważymy, że nawet zasady dotyczące ubioru zostały sformułowane, by chronić kobiety. Można więc stwierdzić, że islam jest najbardziej feministyczną religią monoteistyczną.

Read More