Pages Navigation Menu

Polskie Feministki

Read More

Równouprawnienie

Wiadomo, że feministki dążyły głównie do równouprawnienia kobiet, które dzięki temu mogły odmienić swoje życie. Oczywiście zasada, która mówi o równouprawnieniu kobiet oraz mężczyzn zawarta jest niemal we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach, we wszystkich ustawach oraz przepisach prawnych, które obowiązują w danym państwie. Wszystkie te prawa o równouprawnieniu zawarte są między innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ONZ Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jak również Europejskiej Karcie Socjalnej. Niestety zasada dotycząca równouprawnienia kobiet nie jest przestrzegana. W niektórych państwach tym także w większości państw Afryki nadal decydujący głos mają mężczyźni, którzy są też głowami rodziny. Można zauważyć, że te kobiety podporządkowane są swojemu mężowi i nie mogą się jemu sprzeciwić. Także pracodawcy nie mogą dyskryminować nikogo ze względu na płeć. Jeżeli kobieta czuje się dyskryminowana może podać takich ludzi do sądu i domagać się swoich praw.

Read More

Polska

Oczywiście Polska była także krajem gdzie rozwijał się feminizm. Tak, więc ruch kobiecy w naszym kraju zaczął rozwijać się w momencie kiedy Polska utraciła niepodległość. A więc były to czasy ciężkie i trudne dla ludzi. W tych czasach w Polsce stanowisko kobiet miało inną rolę niż w innych krajach gdyż nasza ludność walczyła o odzyskanie niepodległości. W tych wszystkich jednak walkach czołową rolę niemal zawsze odgrywały kobiety, które też potrafiły się bronić. Oczywiście wojny, które były toczone zmuszały mężczyzn do wzięcia w nich udziału. Wówczas wszystkimi dotychczasowymi dobrami zarządzały i broniły ich kobiety. Nie tylko wychowywały one dzieci ale także ich broniły przed skutkami wojny. Wówczas dzięki wzięciu udziału kobiet w walkach o wyzwolenia kraju tajnych organizacjach czy też branie udziału w zgrupowaniach duchowych doprowadziło do wzmocnienia się oczywiście stanowiska kobiet w społeczeństwie. Już w takich sytuacjach ich zdanie było brane pod uwagę i mogły podobnie jak mężczyźni dążyć do obrony kraju. Tak, więc nasze polskie kobiety odegrały bardzo ważną rolę i dzięki nim możemy cieszyć się z panującego w naszym państwie równouprawnienia.

Read More

Antyfeminizm

Antyfeminizm jest zjawiskiem, które ma zróżnicowane cele dlatego można stwierdzić, że jest on bardzo różnorodny. Oczywiście jak sama nazwa wskazuje antyfeminizm sprzeciwia się działaniom feminizmu. Jednak antyfeminizm oczywiście może przybierać różnorodne odmiany, które mogą kształtować całe społeczeństwo. Najczęściej wyróżnia się dwie odmiany antyfeminizmu. Dla jednej z nich wszystkie nierówności w pozycji płci męskiej oraz żeńskiej są naturalne zaś druga odmiana antyfeminizmu uważa, że istnieje źródła nierówności obu płci, które mogą tkwić w źródłach naturalnych oraz biologicznych. Osoby, które podporządkowują się temu ruchowi uważają, że pierwsza jego odmiana wynika oczywiście z poglądów religijnych. Początki antyfeminizmu uważane są za epokę oświecenia. Każda kobieta chce być traktowana z szacunkiem oraz pewnego rodzaju dystansem. Dlatego mężczyźni muszą wiedzieć na co mogą sobie pozwolić względem kobiet a czego nie mogą robić. Antyfeminizm nie jest związany z seksizmem ani też z mizoginią. Mimo wszystko najważniejsze co warto wiedzieć jest to, że antyfeminizm jest innych ruchem niż feminizm.

Read More

Ciekawostki

Istnieje jeszcze wiele innych rodzajów feminizmu. Jednym z nich jest także feminizm postmodernistyczny, który wywodzi się głównie z feminizmu egzystencjonalnego oraz z francuskiego postmodernizmu. Taki feminizm postmodernistyczny skupia swoją uwagę głównie na sposobach w których to konstruuje się dana rzeczywistość. Kolejnym rodzajem feminizmu jest także feminizm anarchiczny, który postrzega dane państwo jako narzędzie gdzie działa patriarcha. Jego głównym celem oraz tematem jest między innymi zniesienie władzy człowieka nad drugim człowiekiem. Uznawane jest to także za jedyną drogę, która może pomóc w wyzwoleniu kobiet. Wśród feminizmu można także spotkać się z pojęciem ekofeminizm, który zaś łączy feminizm z ekolog izmem. Pojęcie to mówi, że jakieś opresyjne zachowania wobec kobiet są podobne jak nagłe i niekontrolowane zachowanie wobec środowiska przyrodniczego. Kolejnymi odmianami feminizmu jest między innymi feminizm czarny, czerwony oraz latynoski. Każdy ten rodzaj jest inny gdyż kieruje się odmiennymi zasadami oraz celami jakie ma osiągnąć.

Read More