Pages Navigation Menu

Egzystencjonalny

Bardzo ważnym rodzajem feminizmu jest także feminizm egzystencjonalny, który łączy głównie egzystencjalizm z panującym feminizmem. Pracą, która ściśle związana jest z tym rodzajem feminizmu to Druga płeć Simone de Beauvoir. Zaliczana jest to praca także za jedną z głównych prac drugiej fali. Dlatego warto aby każda kobieta mogła się zapoznać z tą książką i dowiedzieć się wszystkich informacji, które do tejże pory były dla niej obce. W tej pracy autorka mówi, że mężczyźni mówią o sobie ja zaś kobietę kojarzą z innym, którym mogą bez większego wysiłku zawładnąć oraz sobie podporządkować. Jednak nie każda kobieta chce być podporządkowana dlatego znalazły się też takie, które potrafią się przeciwstawić i wyrazić swoje zdanie jak również opinię. Wówczas takie sytuacje zaskakują mężczyzn, którzy nie potrafią wyrazić swojej opinii. W tym przypadku brane jest pod uwagę także znaczenie kobiecości. Niektóre kobiety mają już wrodzoną kobiecość, którą mogą w odpowiedni sposób wykorzystywać inne zaś muszą się tego oto nauczyć. Jest to pomocne podczas osiągnięcia swoich celów.

Read More

Inny

Następnym rodzajem feminizmu jest także feminizm, który zorientowany jest psychoanalitycznie. Ten rodzaj feminizmu upatruje w psychice każdego człowieka źródeł, które powodują nierówności płci. Należy wiedzieć także, że wszystkich niemal przyczyn powstałej pozycji kobiet w tymże przypadku upatruje się w kompleksie Edypa. Ten nurt nastawia się głównie na sposobie kształtowania się osobowości jak również wszystkich relacji rodzinnych. Jest to bardzo ważny nurt feminizmu gdyż powoduje, że kobiety wyrabiają sobie sposoby rządzenia oraz dominacji w rodzinie. Feministki w tymże przypadku chcą udowodnić społeczeństwu, że można wpłynąć na kształtowanie się osobowości ludzkiej. Powodują one, że następuje zmiana ról mężczyzny i kobiety. Można wspomnieć, że współcześnie jeżeli mężczyzna jest bez pracy wówczas zajmuje się domem oraz dziećmi natomiast kobieta pracuje a tym samym stanowi głowę rodziny. Wyznawcami tego właśnie nurtu są między innymi Dorothy Dinnerstein, Nancy Chodorow oraz wielu innych ludzi. Istnieje jeszcze wiele rodzajów feminizmu.

Read More

Radykalny

Kolejnym rodzajem feminizmu jest także feminizm radykalny, który został rozpowszechniony na świecie. Feminizm radykalny mówi, że wszystkim depresjom oraz rozczarowaniom kobiet winna jest oczywiście męska dominacja nad nimi. W każdym niemal społeczeństwie uważa się, że mężczyzna jest silniejszą płcią, która stanowczo dominuje nad kobietą. Jednak nie każdy się z tymże zgadza gdyż często mężczyźni w sytuacjach kiedy powinni zachować zimną krew zachowują się zupełnie odmiennie. Taki radykalny feminizm sięga również całą gospodarkę oraz panującą i obowiązującą kulturę. Oczywiście opresja kobiet jest zachowaniem na porządku dziennym i występuje w każdym społeczeństwie nie zależnie od narodowości. Takie radykalne feministki dążą głównie do przekształcenia społeczeństwa jak również ich zadaniem jest odrzucenie wszystkich metod reformistycznych, które mają zły wpływ na ludzkość. Przekształcenie państwa związane jest ze strukturami politycznymi jak również gospodarczymi. Ważną rolę odgrywają niemal zawsze tradycyjne role obu płci, które są z nimi ściśle związane.

Read More

Liberalny

Jednym z rodzajów feminizmu był oczywiście feminizm liberalny, który cieszył się popularnością wśród pewnych grup społeczeństwa. Jest to także zarówno najstarszy jak również najpopularniejszy nurt feminizmu. Jego początki sięgają jeszcze XVIII wieku. Jego głównym zadaniem było rozdzielenie sfery kobiet na rodzinna i publiczną. Rodzinna czyli prywatna miała na celu wyrażanie swojego zdania w rodzinie oraz współmałżonek musiał z godnością i szacunkiem szanować kobietę. Liberalny feminizm uznaje najczęściej, że poprzez wszelkie prawo oraz działalność polityczną jak również wszelkiego rodzaju zmiany mentalności i różne programy społeczne można doprowadzić do równości kobiet i mężczyzn. Wiele elementów tego feminizmu zostało właśnie zrealizowane. Mowa tutaj o prawie wyborczym dla kobiet. Kobiety mogły więc podejmować decyzje związane z naszym państwem. Prawo wyborcze dla kobiet przetrwało do dnia dzisiejszego. Dlatego wszyscy mogą wybierać według siebie kandydata, który powinien zajmować się naszym państwem. Mimo wszystko ten rodzaj feminizmu spotyka się z krytyką.

Read More

Prądy

W ramach feminizmu powstało także wiele prądów, które miały także wpływ na jego rozwój. Każdy z nas wie, że feminizm jest ruchem złożonym dlatego mogło powstać wiele jego nurtów, z którymi nie każdy człowiek mógł się zgadzać. Nie ma dwóch takich samych nurtów. Często jednak te nurty nie są jednorodne dlatego są też wewnętrznie skonfliktowane. Współcześnie wyróżnić można między innymi feminizm liberalny oraz radykalny. W tymże przypadku takim podstawowym kryterium jest radykalizm wszystkich postulatów jak również dotychczasowych działań. Ze względu na powstanie prądów teoretycznych jak również filozoficznych wyróżnić można między innymi: feminizm marksistowski, socjalistyczny, psychoanalityczny, egzystencjonalny oraz ekologiczny, chrześcijański czy także anarchistyczny i postmodernistyczny. Wyróżnić można także pewnego rodzaju odłamy feminizmu, które związane były jedynie z wybranymi grupami ludzi, zbiorowościami bądź też w dawniejszych czasach z klasami. W tym przypadku wyróżnić można między innymi czarny feminizm, latynoski, czerwony oraz wiele innych.

Read More