Pages Navigation Menu

Polskie Feministki

Read More

Równouprawnienie

Wiadomo, że feministki dążyły głównie do równouprawnienia kobiet, które dzięki temu mogły odmienić swoje życie. Oczywiście zasada, która mówi o równouprawnieniu kobiet oraz mężczyzn zawarta jest niemal we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach, we wszystkich ustawach oraz przepisach prawnych, które obowiązują w danym państwie. Wszystkie te prawa o równouprawnieniu zawarte są między innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ONZ Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jak również Europejskiej Karcie Socjalnej. Niestety zasada dotycząca równouprawnienia kobiet nie jest przestrzegana. W niektórych państwach tym także w większości państw Afryki nadal decydujący głos mają mężczyźni, którzy są też głowami rodziny. Można zauważyć, że te kobiety podporządkowane są swojemu mężowi i nie mogą się jemu sprzeciwić. Także pracodawcy nie mogą dyskryminować nikogo ze względu na płeć. Jeżeli kobieta czuje się dyskryminowana może podać takich ludzi do sądu i domagać się swoich praw.

Read More

Polska

Oczywiście Polska była także krajem gdzie rozwijał się feminizm. Tak, więc ruch kobiecy w naszym kraju zaczął rozwijać się w momencie kiedy Polska utraciła niepodległość. A więc były to czasy ciężkie i trudne dla ludzi. W tych czasach w Polsce stanowisko kobiet miało inną rolę niż w innych krajach gdyż nasza ludność walczyła o odzyskanie niepodległości. W tych wszystkich jednak walkach czołową rolę niemal zawsze odgrywały kobiety, które też potrafiły się bronić. Oczywiście wojny, które były toczone zmuszały mężczyzn do wzięcia w nich udziału. Wówczas wszystkimi dotychczasowymi dobrami zarządzały i broniły ich kobiety. Nie tylko wychowywały one dzieci ale także ich broniły przed skutkami wojny. Wówczas dzięki wzięciu udziału kobiet w walkach o wyzwolenia kraju tajnych organizacjach czy też branie udziału w zgrupowaniach duchowych doprowadziło do wzmocnienia się oczywiście stanowiska kobiet w społeczeństwie. Już w takich sytuacjach ich zdanie było brane pod uwagę i mogły podobnie jak mężczyźni dążyć do obrony kraju. Tak, więc nasze polskie kobiety odegrały bardzo ważną rolę i dzięki nim możemy cieszyć się z panującego w naszym państwie równouprawnienia.

Read More