Pages Navigation Menu

Literatura

Wraz z rozwojem idei feministycznych wzrasta zainteresowanie tzw. literaturą gender. Jest to dział piśmiennictwa, który w dziełach literackich prezentuje bardziej lub mniej radykalne poglądy feministyczne. Powstają książki popularnonaukowe, które wprost podają założenia ruchu, opisują poglądy jego przedstawicielek. Są jednak też takie dzieła, które przyjmują postać powieści, publikowanych pamiętników, opowiadań. Autorki, bo piszą je najczęściej kobiety, pokazują w nich historie kobiet dojrzałych lub młodych dziewczyn, które buntują się przeciw społecznej niesprawiedliwości i postanawiają wziąć życie w swoje ręce. Mimo wielu przeszkód, na jakie natrafiają, zazwyczaj udaje im się osiągnąć sukces. Zaczynają nowe życie otwierając pensjonat, samodzielnie budując dom na wsi lub wchodząc w skomplikowany świat polityki. Przy okazji odnajdują nowy sposób na życie, szczęście i miłość. Stają się bardziej pewne siebie, co sprawia, że spełniają się ich marzenia. Takie książki zyskują coraz większą popularność wśród czytelników.

Read More

Stereotypy

Feministki przedstawiane są najczęściej bardzo stereotypowo. Słowo „feminizm” nasuwa od razu skojarzenia z kobietą sfrustrowaną, która za swoje niepowodzenia obwinia mężczyzn. Przez to stała się ich zagorzałą przeciwniczką. Walczy z nimi o lepszą pozycję zawodową, ale też wyśmiewa się z nich, opowiadając często krzywdzące żarty. Zdarza się, że traktuje przedstawicieli płci brzydkiej, jak zabawki. Nie chce się z żadnym wiązać na stałe, ale spotyka się z kilkoma. Powinni oni spełniać jej zachcianki i zapewnić satysfakcjonujące życie towarzyski i erotyczne. Nie liczy się jednak z ich zdaniem. Zawsze robi to, na co ma ochotę. Inny stereotyp przedstawia kobietę brzydką. Nie wzbudza ona zainteresowania wśród mężczyzn, więc zachowuje się tak, jakby byli mniej ważni. Ich poglądy nie mają żadnego znaczenia. Według takiej feministki kobieta i mężczyzna nie różnią się między sobą i mogą wykonywać te same czynności. Stąd postulaty, aby panie prowadziły traktory, rąbały drewno czy pracowały na kopalniach. Stereotyp często łączy też feminizm z homoseksualizmem.

Read More

Równość

Jednym z podstawowych założeń feminizmu jest to mówiące, że każdy człowiek jest równy. Nie ma tu znaczenia kolor skóry, wyznanie, orientacja seksualna, ani tym bardziej płeć. Feministki postulują równy dostęp do edukacji, polityki, dóbr kultury wszystkich członków społeczeństwa. Sprzeciwiają się jakimkolwiek przejawom dyskryminacji. Z tego powodu popierają te partie polityczne, które otwarcie bronią praw gejów i lesbijek lub chcą zapewnić godne życie imigrantom przebywającym w naszym kraju. Stąd też obecność przedstawicieli grup walczących o prawa osób wykluczonych przez społeczeństwo na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez feministki. Kobiety te zdają sobie sprawę, że jedynie wspierając się wzajemnie można osiągnąć sukces. Wierzą, że grupa ma większą siłę niż jednostki, dlatego chcą zdobyć jak najwięcej popleczniczek i popleczników. Coraz częściej spotkać można mężczyzn, którzy mówią o sobie „feminiści” i popierają to, co robią ich partnerki, żony, siostry, przyjaciółki i znajome.

Read More