Pages Navigation Menu

Rodzina

Utarło się przekonanie, że feministka to kobieta sfrustrowana i samotna, która obarcza mężczyzn za swe życiowe niepowodzenia. Dlatego chce z nimi walczyć, udowadniać, że jest lepsza we wszystkich, nawet tych uznanych za typowo męskie dziedzinach. Oczywiście zdarzają się osoby, które tak właśnie postępują, co utwierdza stereotyp. Wiele pań, które identyfikują się z ruchem feministycznym, przeczy takiemu zachowaniu. Są to szczęśliwe mężatki i matki. Spełniają się zawodowo. Według nich feminizm oznacza właśnie prawo do samorealizacji. Kobieta powinna rozwijać swoje pasje, szkolić się i zdobywać kolejne szczeble kariery zawodowej. Przestaje być przysłowiową kurą domową i dzieli się z mężem obowiązkami i opieką nad dzieckiem. Dzięki temu ma czas, który może poświęcić tylko sobie. To wszystko podnosi jej samoocenę i pewność siebie. W konsekwencji rodzina feministki może być prawdziwym przykładem rodziny szczęśliwej, w której istnieją mocne więzi między wszystkimi jej członkami. Oczywiście dzieje się tak tylko wtedy, gdy wszyscy zaakceptują taką postawę i zachowania kobiety.

Read More

Wybór

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że ruch feministyczny walczy o to, aby żadna kobieta nie musiała już prowadzić domu, zostawać z dzieckiem i spełniać zachcianki męża. Słuchając postulatów feministek mamy wrażenie, że za wszelką cenę chcą one wymóc na wszystkich przedstawicielkach płci pięknej określonych wzorców zachowań. Każda powinna poświęcić się karierze, dbać o własne przyjemności. Tymczasem sprawa wcale nie jest tak radykalna. Oczywiście feminizm dąży do tego, by zapewnić kobietom możliwość realizowania się na każdej płaszczyźnie życia, także tej zawodowej. Ważne jest, aby nie zamykać się w stereotypach, nie przyjmować potulnie narzuconych przez kulturę i społeczeństwo ról. Zwłaszcza jeżeli nie czujemy się w nich dobrze. Chodzi o to, żeby każda z nas miała wybór tego, w jaki sposób chce żyć. Dzięki temu wszystkie kobiety będą prowadziły szczęśliwe życie. Feministka może być rozpoznawaną gwiazdą, panią polityk, ale też kobietą, która zajmuje się sprzątaniem mieszkania i gotowaniem mężowi obiadów.

Read More

Tolerancja

Mężczyźni często uważają, że feministki są osobami nietolerancyjnymi, zwłaszcza wobec męskich słabości. Wydaje im się, że z założenia będą bojkotować wszystkie decyzje swoich partnerów, nie będą się z nimi liczyły. Tymczasem feminizm to ruch, który nawołuje do ogólnej tolerancji. Jego działaczki to często kobiety, które doskonale porozumiewają się ze swoimi mężami, dzieląc z nimi obowiązki domowe, ale też koszta utrzymania rodziny. Nawołują jednak też do uznania odmienności homoseksualistów, twierdząc, że każdy ma prawo wyboru swojego sposobu na życie. Dlatego często wszelkie akcje organizowane przez środowiska feministyczne są popierane również przez organizacje broniące praw gejów i lesbijek. Co więcej, coraz powszechniejsze staje się także wsparcie idei ekologicznych, ochrony zwierząt przed właścicielami, którzy się nad nimi znęcają. Wszystko to sprawia, że założenia feminizmu stają się coraz bardziej znane i popierane przez wiele osób, w tym także mężczyzn. Ruchowi i jego przedstawicielkom chodzi o to, by zapewnić spokojne i sprawiedliwe życie sobie i innym.

Read More