Pages Navigation Menu

Wybór

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że ruch feministyczny walczy o to, aby żadna kobieta nie musiała już prowadzić domu, zostawać z dzieckiem i spełniać zachcianki męża. Słuchając postulatów feministek mamy wrażenie, że za wszelką cenę chcą one wymóc na wszystkich przedstawicielkach płci pięknej określonych wzorców zachowań. Każda powinna poświęcić się karierze, dbać o własne przyjemności. Tymczasem sprawa wcale nie jest tak radykalna. Oczywiście feminizm dąży do tego, by zapewnić kobietom możliwość realizowania się na każdej płaszczyźnie życia, także tej zawodowej. Ważne jest, aby nie zamykać się w stereotypach, nie przyjmować potulnie narzuconych przez kulturę i społeczeństwo ról. Zwłaszcza jeżeli nie czujemy się w nich dobrze. Chodzi o to, żeby każda z nas miała wybór tego, w jaki sposób chce żyć. Dzięki temu wszystkie kobiety będą prowadziły szczęśliwe życie. Feministka może być rozpoznawaną gwiazdą, panią polityk, ale też kobietą, która zajmuje się sprzątaniem mieszkania i gotowaniem mężowi obiadów.

Read More

Stereotypy

Feministki przedstawiane są najczęściej bardzo stereotypowo. Słowo „feminizm” nasuwa od razu skojarzenia z kobietą sfrustrowaną, która za swoje niepowodzenia obwinia mężczyzn. Przez to stała się ich zagorzałą przeciwniczką. Walczy z nimi o lepszą pozycję zawodową, ale też wyśmiewa się z nich, opowiadając często krzywdzące żarty. Zdarza się, że traktuje przedstawicieli płci brzydkiej, jak zabawki. Nie chce się z żadnym wiązać na stałe, ale spotyka się z kilkoma. Powinni oni spełniać jej zachcianki i zapewnić satysfakcjonujące życie towarzyski i erotyczne. Nie liczy się jednak z ich zdaniem. Zawsze robi to, na co ma ochotę. Inny stereotyp przedstawia kobietę brzydką. Nie wzbudza ona zainteresowania wśród mężczyzn, więc zachowuje się tak, jakby byli mniej ważni. Ich poglądy nie mają żadnego znaczenia. Według takiej feministki kobieta i mężczyzna nie różnią się między sobą i mogą wykonywać te same czynności. Stąd postulaty, aby panie prowadziły traktory, rąbały drewno czy pracowały na kopalniach. Stereotyp często łączy też feminizm z homoseksualizmem.

Read More

Tolerancja

Mężczyźni często uważają, że feministki są osobami nietolerancyjnymi, zwłaszcza wobec męskich słabości. Wydaje im się, że z założenia będą bojkotować wszystkie decyzje swoich partnerów, nie będą się z nimi liczyły. Tymczasem feminizm to ruch, który nawołuje do ogólnej tolerancji. Jego działaczki to często kobiety, które doskonale porozumiewają się ze swoimi mężami, dzieląc z nimi obowiązki domowe, ale też koszta utrzymania rodziny. Nawołują jednak też do uznania odmienności homoseksualistów, twierdząc, że każdy ma prawo wyboru swojego sposobu na życie. Dlatego często wszelkie akcje organizowane przez środowiska feministyczne są popierane również przez organizacje broniące praw gejów i lesbijek. Co więcej, coraz powszechniejsze staje się także wsparcie idei ekologicznych, ochrony zwierząt przed właścicielami, którzy się nad nimi znęcają. Wszystko to sprawia, że założenia feminizmu stają się coraz bardziej znane i popierane przez wiele osób, w tym także mężczyzn. Ruchowi i jego przedstawicielkom chodzi o to, by zapewnić spokojne i sprawiedliwe życie sobie i innym.

Read More