Pages Navigation Menu

Cele

Oczywiście feminizm został stworzony aby spełniał ściśle określone cele oraz stworzył całkowicie nowe państwo, w którym wszyscy ludzie są sobie równi. Głównym celem feminizmu było dążenie do równouprawnienia kobiet, które miało na celu wykonywanie wszystkich takich samych czynności co mężczyźni. Dzięki temu kobiety mogły same decydować o sobie, rozpowszechnił się fakt, że duża liczba kobiet spełnia się zawodowo jak również współcześnie możemy zauważyć, że kobiety biorą udział w życiu kulturowym, politycznym jak również społecznym. Także feminizm miał na celu zmianę w podejściu mężczyzn do kobiet. Miały być one szanowane oraz traktowane z godnością jak również bez jakichś negatywnych opinii. Współcześnie każda kobieta prowadzi swoje życie rodzinne, w którym także podejmuje razem ze swoim współmałżonkiem wszystkie ważne decyzje związane z prawidłowym funkcjonowaniem ich rodziny. Mogliśmy też zauważyć, że w historii także zasłynęły kobiety, o których mówił cały świat. Należały do nich między innymi Maria Skłodowska Curie jak również Matka Teresa z Kalkuty.