Pages Navigation Menu

Ciąża

Aspektem, podejmowanym przez każdy z nurtów feminizmu jest ciąża kobiety oraz różne prawa do jej posiadania. Feministki uważają, że to tylko sama zainteresowana, czyli kobieta ma pełne prawo do decydowania o swoim ciele i swojej przyszłości. Wiąże się to z zachodzeniem w ciąże i podejmowaniem decyzji o posiadaniu dzieci lub też nie. Powszechnie został przyjęty taki stereotyp, że kobieta po wyjściu za mąż powinna rodzić dzieci. Tylko, że niektóre kobiety nie czują instynktu macierzyńskiego lub z innych powodów po prostu nie chcą mieć dzieci. Dyskryminowanie kobiet, niechcących mieć dzieci jest powszechne w wielu krajach. Szczególnie katolicy nie wyobrażają sobie, że jakakolwiek kobieta nie chce mieć dzieci skoro została do tego właśnie stworzona. To samo tyczy się aborcji, która jest społecznie potępiana. Kobiety chcą decydować o tym, czy takie dziecko urodzić czy nie. Jest to sytuacja bardzo sporna, szczególnie dla obrońców życia nienarodzonego. W Polsce aktualnie można dokonać aborcji u kobiety zgwałconej lub kiedy ciąża zagraża jej życiu.