Pages Navigation Menu

Ciekawostki

Istnieje jeszcze wiele innych rodzajów feminizmu. Jednym z nich jest także feminizm postmodernistyczny, który wywodzi się głównie z feminizmu egzystencjonalnego oraz z francuskiego postmodernizmu. Taki feminizm postmodernistyczny skupia swoją uwagę głównie na sposobach w których to konstruuje się dana rzeczywistość. Kolejnym rodzajem feminizmu jest także feminizm anarchiczny, który postrzega dane państwo jako narzędzie gdzie działa patriarcha. Jego głównym celem oraz tematem jest między innymi zniesienie władzy człowieka nad drugim człowiekiem. Uznawane jest to także za jedyną drogę, która może pomóc w wyzwoleniu kobiet. Wśród feminizmu można także spotkać się z pojęciem ekofeminizm, który zaś łączy feminizm z ekolog izmem. Pojęcie to mówi, że jakieś opresyjne zachowania wobec kobiet są podobne jak nagłe i niekontrolowane zachowanie wobec środowiska przyrodniczego. Kolejnymi odmianami feminizmu jest między innymi feminizm czarny, czerwony oraz latynoski. Każdy ten rodzaj jest inny gdyż kieruje się odmiennymi zasadami oraz celami jakie ma osiągnąć.