Pages Navigation Menu

Dekonstruktywistyczny

Feministki popierające ruch dekonstruktywistyczny bazujący na feminizmie radykalnym Simone de Beauvoir mają w swoich szeregach taką postać jak Judith Butler. Uważają oni jednak więcej niż to, co jest przypisywane radykalnemu feminizmowi. Płeć według nich powinna być odrzucona, jako jednostka, która klasyfikuje kobiety. Płeć biologiczna jak i społeczna to struktury społeczne i nie można poprzez nie klasyfikować ludzi. Wszystkie uprzedzenie i korelacje zachowania czysto z płcią są według dekonstruktywistów nie prawidłowe i powinny być niedopuszczalne. Przyjmuje się, że istnieje tak dużo tożsamości ilu jest ludzi na świecie, czyli podkreśla indywidualność każdego z osobna. Powszechnie według tego nurtu feministycznego uznaje się wielopłciowość, czyli definicja o istnienie tylko dwóch płci jest podważana. Spotyka się to z dużą niechęcią ludzi nieuznających tego nurtu i niepopierających feministek. Wielopłciowość ułatwia wyjaśnianie tez związanych z dekonstruktywizmem feministek.