Pages Navigation Menu

Fale

Można też wyróżnić trzy fale feminizmu, które jednak różnią się między sobą zarówno programem jak także sposobem wypowiadania się na temat równouprawnienia kobiet. Z tego względu można wyróżnić następujące typy feminizmu pierwszo-, drugo- oraz trzeciofalowy. Pierwsza fala feminizmu nazywana jest także starą falą gdyż dotyczy ona głównie amerykańskich oraz angielskich sufrażystek, które działały około 1840-1920 roku. Feminizm pierwszej fali zajmował się głównie tematami związanymi z reformami prawa rodzinnego, prawem wyborczym jak również warunkami ekonomicznymi wszystkich kobiet. W tamtym czasie ruch kobiet spotykał się jedynie z wyśmiewaniem oraz krytyką, która miała na celu odsunięcie kobiet od zamierzonego swojego celu. Jednak wszystkie wysiłki ówczesnych sufrażystek doprowadziły do powstania prawa wyborczego właśnie dla wszystkich pełnoletnich kobiet. Takim pierwszym państwem, które przyznało to prawo była w 1893 roku Nowa Zelandia. Oczywiście kolejnymi państwami była Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone, które też poparły prawa kobiet.