Pages Navigation Menu

Feminizm

Każda kobieta chce być traktowana na równi z mężczyznami jak również posiadać takie same prawa. Dlatego właśnie powstał feminizm, który określa pewnego rodzaju system polityczny jak również ruch społeczny, który związany jest głównie z równouprawnieniem kobiet. W dawniejszych czasach ludzie mieli odmienne zdanie na temat przeciwnych płci. Oczywiście współcześnie każda kobieta ma prawo wyrażać swoje zdanie oraz mówić o tym głośno i nie bać się jakichkolwiek konsekwencji. Głównym celem oraz zadaniem takiego programu feministycznego jest oczywiście dążenie do emancypacji kobiet jak również do równouprawnienia. Feminizm ma na celu włączenie kobiet w życie społeczne, zapoznanie ich z możliwością wykonywania podobnego zawodu jak mężczyźni, udział kobiet w całym życiu społecznym, udział kobiet w życiu kulturowym. Dlatego właśnie z każdym upływem czasu feminizm jest podstawowym nurtem, który dominuje w większości państwach. Jednak są też kraje, w których jedynie żądzą mężczyźni gdyż są głową rodziny. Są to najczęściej kraje Afryki.