Pages Navigation Menu

Feminizm w Polsce

Polska zawsze różni się od reszty świata. Przejawia się to również w dążeniu kobiet do równouprawnienia. Tak zwany feminizm do Polski dotarł zdecydowanie później niż do wszystkich innych krajów europejskich. Okazuje się, że Polska na skutek bariery jaką w tym czasie stanowił PRL o feminizmie dowiedziała się stosunkowo późno, gdyż feminizm w Polsce objawił się dopiero w XXI wieku. Miał on oczywiście swoje lepsze i gorsze dni. Wszystko zależało od konkretnej fali. Fal ogólnie rzecz ujmując było aż siedem. Polacy różnie na nie reagowali. Jeden spotkały się z powszechną aprobatą inne niekoniecznie. Faktem jest jednak, że na dzień dzisiejszy feminizm w Polsce cieszy się dość dużą popularnością. Wiele kobiety wyznaje zasadę, że mają prawo do robienia dokładnie tego samego co mężczyźni i, że przy tym nie są w niczym gorsze. Obrazuje to najlepiej sytuacja jaka rysuje się na polskich uczelniach wyższych gdzie jest ogólnie coraz więcej kobiet, które na dodatek są świadome zarówno swoich praw, jak i obowiązków.