Pages Navigation Menu

Gender

Kluczowym pojęciem dla feminizmu jest gender, czyli płeć. Wielu biologów, psychologów, socjologów i kulturoznawców dyskutuje na temat tego, w jaki sposób owa płeć powinna być definiowana. Oczywiście każda z tych grup ma swoje wyznaczniki, z których korzysta przy formułowania znaczenia tego pojęcia. W kręgach feministycznych modna staje się ostatnio teoria o tym, że płeć należy rozróżnić na biologiczną, psychologiczną i kulturową. Ta pierwsza wynika oczywiście z budowy naszego ciała. Kobieta i mężczyzna posiadają inne narządy, co już we wczesnym dzieciństwie a nawet podczas życia płodowego pozwala ich odróżnić. Płeć psychologiczna to, w skrócie, to kim się czujemy. Zdarza się, że osoba z ciałem kobiety czuje się bardziej mężczyzną. Możliwa jest też sytuacja odwrotna. Trzecia kategoria, płeć kulturowa, oznacza sposób, w jaki zostaliśmy wychowani. Oznacza to nakaz przyjmowania określonych ról społecznych przez biologiczną kobietę czy mężczyznę. Przeciwko takiej sytuacji wypowiada się feminizm.