Pages Navigation Menu

Inny

Następnym rodzajem feminizmu jest także feminizm, który zorientowany jest psychoanalitycznie. Ten rodzaj feminizmu upatruje w psychice każdego człowieka źródeł, które powodują nierówności płci. Należy wiedzieć także, że wszystkich niemal przyczyn powstałej pozycji kobiet w tymże przypadku upatruje się w kompleksie Edypa. Ten nurt nastawia się głównie na sposobie kształtowania się osobowości jak również wszystkich relacji rodzinnych. Jest to bardzo ważny nurt feminizmu gdyż powoduje, że kobiety wyrabiają sobie sposoby rządzenia oraz dominacji w rodzinie. Feministki w tymże przypadku chcą udowodnić społeczeństwu, że można wpłynąć na kształtowanie się osobowości ludzkiej. Powodują one, że następuje zmiana ról mężczyzny i kobiety. Można wspomnieć, że współcześnie jeżeli mężczyzna jest bez pracy wówczas zajmuje się domem oraz dziećmi natomiast kobieta pracuje a tym samym stanowi głowę rodziny. Wyznawcami tego właśnie nurtu są między innymi Dorothy Dinnerstein, Nancy Chodorow oraz wielu innych ludzi. Istnieje jeszcze wiele rodzajów feminizmu.