Pages Navigation Menu

Islam

Kiedy słyszymy o islamie od razu wyobrażamy sobie uciśnione, pozbawione praw kobiety. Nie mogą one nawet ubierać się tak, jak chcą, ale muszą zasłaniać niemal całe ciała. Przeraża nas często wymóg noszenia burki, czyli jednolitej płachty z dziurą jedynie na oczy. Oczywiście wszystkie te skojarzenia są prawidłowe. W wielu krajach na świecie odebrano kobietom jakiekolwiek prawa, argumentując to odpowiednią interpretacją słów zawartych w Koranie, czyli świętej księdze muzułmanów. Okazuje się jednak, że w swej czystej postaci islam jest religią, która jest najbardziej postępowa względem praw kobiet. Zasady religijne jasno określają sposoby dziedziczenia, w których kobieta musi mieć zapewnione środki do życia. Jest to też jedyna religia monoteistyczna, zezwalające żonie na wystąpienie o rozwód. W innych przypadkach jedynie mężczyźnie przysługuje takie prawo. Co więcej, gdy wgłębimy się w teologię islamską, zauważymy, że nawet zasady dotyczące ubioru zostały sformułowane, by chronić kobiety. Można więc stwierdzić, że islam jest najbardziej feministyczną religią monoteistyczną.