Pages Navigation Menu

Liberalny

Jednym z rodzajów feminizmu był oczywiście feminizm liberalny, który cieszył się popularnością wśród pewnych grup społeczeństwa. Jest to także zarówno najstarszy jak również najpopularniejszy nurt feminizmu. Jego początki sięgają jeszcze XVIII wieku. Jego głównym zadaniem było rozdzielenie sfery kobiet na rodzinna i publiczną. Rodzinna czyli prywatna miała na celu wyrażanie swojego zdania w rodzinie oraz współmałżonek musiał z godnością i szacunkiem szanować kobietę. Liberalny feminizm uznaje najczęściej, że poprzez wszelkie prawo oraz działalność polityczną jak również wszelkiego rodzaju zmiany mentalności i różne programy społeczne można doprowadzić do równości kobiet i mężczyzn. Wiele elementów tego feminizmu zostało właśnie zrealizowane. Mowa tutaj o prawie wyborczym dla kobiet. Kobiety mogły więc podejmować decyzje związane z naszym państwem. Prawo wyborcze dla kobiet przetrwało do dnia dzisiejszego. Dlatego wszyscy mogą wybierać według siebie kandydata, który powinien zajmować się naszym państwem. Mimo wszystko ten rodzaj feminizmu spotyka się z krytyką.