Pages Navigation Menu

Liberalny

Feminizm liberalny jest najbardziej popularnym nurtem i zarazem najstarszym na świecie. Dąży on do polepszenia opieki zdrowotnej dla kobiet w bardzo szerokim tego słowa rozumieniu. Bardzo szanują sobie feministki z tego nurtu politykę o nazwie pro- choice, w której chodzi o całkowite prawo kobiety o decydowaniu o tym, kiedy zajść w ciąże i o dokonaniu aborcji. Powinno to być według nich prawo każdej kobiety a mężczyźni nie mogą wywoływać wpływu na te decyzje. Ma on całkowicie formę reformistyczną oraz akceptuje podział na sferę życia kobiety prywatna i publiczną. Z tego nurtu największa organizacją jest amerykańska NOW, czyli National Organization of Women, której współzałożycielka była Betty Friedan. Na samym początku domagała się ona reform zdecydowanych w kierunku edukacji i praw kobiet jednak później dodała tez postulaty o wolnego prawa do aborcji. Ten nurt walczy także o równouprawnienie dla osób homoseksualnych, często dyskryminowanych kobiet lesbijek.