Pages Navigation Menu

Organizacje feministyczne

Szukają w jakimkolwiek źródle informacji na temat organizacji feministycznych natknąć się można na bardzo dużą ich liczbę. Popularna w sieci encyklopedia wskazuje, że istnieje aż szesnaście organizacji działających na terenie całej Europy. Organizacje te mają różny charakter niemniej ich wspólną cechą jest poświęcenie uwagi wszystkim działaniom mającym na celu rozbudzenie zainteresowania feminizmem w Polsce, a także pomoc kobietą, które w jakiś sposób czują się zdyskredytowane. Organizacje te zostały założone w różnych latach, a ich charakter kształtuje się w zależności od tego kto je wspiera, na co tak naprawdę są nastawione, a także od kraju w jakim działają. Wiadomo przecież, że inna będzie specyfika działania organizacji feministycznych w Polsce, a całkowicie inna w innych krajach gdzie na przykład feminizm nie jest jeszcze aż tak bardzo rozpowszechniony wśród społeczeństwa. Poza tym mamy również do czynienia z organizacjami, które mają nieco bardziej skrajny charakter. Są to przede wszystkim organizacje broniące praw lesbijek na całym świecie. Niektóre organizacje mają charakter międzynarodowy i tak naprawdę ich działaczki możemy znaleźć praktycznie w każdym państwie świata.