Pages Navigation Menu

Piąta

Feminizm w Polsce istniał i istnieje tak samo jak i w innych cywilizowanych krajach. Piąta fala feminizmu na polskiej ziemi miała swój początek w latach dwudziestych ubiegłego wieku a koniec w latach trzydziestych tego samego wieku. Feministki z tego okresu nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie poszukiwały czegoś nowego w tej ideologii. Wiele z nich nachodziły wątpliwości czy aby na pewno należy ciągle walczyć o pełno uprawnienie czy tylko o poprawę praw kobiet. Politycy stwierdzili w tym okresie, że emancypacja dokonała się w stu procentach poprzez zdobycie przez kobiet pełnych praw politycznych. Zofia Nałkowska nadal zajmowała się analizowaniem kwestii kobiecych w swoich pracach. Sam feminizm prężnie działał w całej Polsce. Następnie zaczęto domagać się całkowitego uwolnienia kobiet od zależności społecznych i innych wobec mężczyzn. Tylko całkowita emancypacja może do tego prowadzić. Cały okres piątej fali feminizmu na ziemiach polskich zaskoczył się wraz z wybuchem drugiej wojny światowej.