Pages Navigation Menu

Początki

Początki ruchu feministycznego sięgają połowy XIX wieku. Związane były z działalnością sufrażystek. Ruch narodził się i rozwijał przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jego pierwsze przedstawicielki domagały się przede wszystkim ustanowienia praw dotyczących zabezpieczenia bytu rodziny, praw wyborczych dla siebie oraz poprawienia swojego statusu ekonomicznego. W czasach, gdy po raz pierwszy pojawiły się idee feministyczne, kobiety były niemal całkowicie uzależnione od swoich mężów. Jedynym sposobem na poprawienie własnej sytuacji społecznej czy finansowej było dobre zamążpójście. O wyborze kandydata w dużej mierze decydowała jednak rodzina, a nie sama zainteresowana. Pierwsza fala feminizmu zakończyła się przede wszystkim wywalczeniem przez kobiety prawa głosu w wyborach. Stanowiło to niewątpliwy przełom. Od tej pory zaczęły one wysuwać coraz śmielsze żądania. Między innymi dotyczące prawa do aborcji, uznania własnej seksualności oraz równouprawnienia w pracy, zwłaszcza w kwestiach równych zarobków.