Pages Navigation Menu

Polskie stowarzyszenia feministyczne

W Polsce w ostatnich latach odnotowuje się wzrost popularności instytucji takich jak polskie stowarzyszenia feministyczne. Dzieje się tak głównie dlatego, że kobiety są świadome coraz bardziej swoich praw ale również swoich obowiązków. Tego typu stowarzyszenia są w stanie zagwarantować znacznej większości kobiet pomoc w różnego rodzaju sprawach. W skład stowarzyszeń najczęściej wchodzą osoby, które mogą udzielić pomocy prawnej czy duchowej. Zazwyczaj jednak głównym celem tego typu stowarzyszeń jest propagowanie feminizmu w danym kraju, jak również dążenie do równości kobiet. W Polsce można spotkać zarówno stowarzyszenia jak i fundacje działające na rzecz kobiet. Powstało ich już na dzień dzisiejszy kilkanaście i wszystkie całkiem dobrze prosperują. Kobiet zgłaszają się do tego typu organizacji praktycznie każdego dnia szukając określonej pomocy nie tylko dla siebie ale również dla innych kobiet, które w jakiś sposób zostały pokrzywdzone przez polskie prawo czy też na skutek jakichś niedociągnięć w danej firmie.