Pages Navigation Menu

Prądy

W ramach feminizmu powstało także wiele prądów, które miały także wpływ na jego rozwój. Każdy z nas wie, że feminizm jest ruchem złożonym dlatego mogło powstać wiele jego nurtów, z którymi nie każdy człowiek mógł się zgadzać. Nie ma dwóch takich samych nurtów. Często jednak te nurty nie są jednorodne dlatego są też wewnętrznie skonfliktowane. Współcześnie wyróżnić można między innymi feminizm liberalny oraz radykalny. W tymże przypadku takim podstawowym kryterium jest radykalizm wszystkich postulatów jak również dotychczasowych działań. Ze względu na powstanie prądów teoretycznych jak również filozoficznych wyróżnić można między innymi: feminizm marksistowski, socjalistyczny, psychoanalityczny, egzystencjonalny oraz ekologiczny, chrześcijański czy także anarchistyczny i postmodernistyczny. Wyróżnić można także pewnego rodzaju odłamy feminizmu, które związane były jedynie z wybranymi grupami ludzi, zbiorowościami bądź też w dawniejszych czasach z klasami. W tym przypadku wyróżnić można między innymi czarny feminizm, latynoski, czerwony oraz wiele innych.