Pages Navigation Menu

Radykalny

Kolejnym rodzajem feminizmu jest także feminizm radykalny, który został rozpowszechniony na świecie. Feminizm radykalny mówi, że wszystkim depresjom oraz rozczarowaniom kobiet winna jest oczywiście męska dominacja nad nimi. W każdym niemal społeczeństwie uważa się, że mężczyzna jest silniejszą płcią, która stanowczo dominuje nad kobietą. Jednak nie każdy się z tymże zgadza gdyż często mężczyźni w sytuacjach kiedy powinni zachować zimną krew zachowują się zupełnie odmiennie. Taki radykalny feminizm sięga również całą gospodarkę oraz panującą i obowiązującą kulturę. Oczywiście opresja kobiet jest zachowaniem na porządku dziennym i występuje w każdym społeczeństwie nie zależnie od narodowości. Takie radykalne feministki dążą głównie do przekształcenia społeczeństwa jak również ich zadaniem jest odrzucenie wszystkich metod reformistycznych, które mają zły wpływ na ludzkość. Przekształcenie państwa związane jest ze strukturami politycznymi jak również gospodarczymi. Ważną rolę odgrywają niemal zawsze tradycyjne role obu płci, które są z nimi ściśle związane.