Pages Navigation Menu

Radykalny

Feminizm radykalny to inaczej feminizm równościowy, który wyznają radykalne feministki. Uznają one, równość płci a różnice układowe między kobietą a mężczyzną tłumaczą socjalizacją i strukturami władzy. Zgodnie z tymi postanowieniami, feministki te uważają, że nie nie można powiedzieć, że czyjeś zachowanie jest typowo męski lub damskie. Można za to uznać zachowania takie za różne pod względem rodzaju socjalizacji oraz podziału zadań, jakie są pomiędzy płciami. Zwolennicy takiego feminizmu radykalnego codziennie Wałcza o zniesie i zaniechanie takich sztucznych podziałów miedzy każdą z płci. Ludzie powinni działać zgodnie ze swoimi poglądami i wyznaniami a nie z tym, co się przypisuje do mężczyzny czy kobiety. Przypisywanie ról społecznych jest sprzeczne z naturą człowieka. Każdy powinien działać i żyć wykorzystując swoje talenty i predyspozycje. Nie powinno to wpływać na podziały ról, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, bo to zaburza naturalną równowagę i to, do czego człowiek się naprawdę nadaje.