Pages Navigation Menu

Równość

Jednym z podstawowych założeń feminizmu jest to mówiące, że każdy człowiek jest równy. Nie ma tu znaczenia kolor skóry, wyznanie, orientacja seksualna, ani tym bardziej płeć. Feministki postulują równy dostęp do edukacji, polityki, dóbr kultury wszystkich członków społeczeństwa. Sprzeciwiają się jakimkolwiek przejawom dyskryminacji. Z tego powodu popierają te partie polityczne, które otwarcie bronią praw gejów i lesbijek lub chcą zapewnić godne życie imigrantom przebywającym w naszym kraju. Stąd też obecność przedstawicieli grup walczących o prawa osób wykluczonych przez społeczeństwo na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez feministki. Kobiety te zdają sobie sprawę, że jedynie wspierając się wzajemnie można osiągnąć sukces. Wierzą, że grupa ma większą siłę niż jednostki, dlatego chcą zdobyć jak najwięcej popleczniczek i popleczników. Coraz częściej spotkać można mężczyzn, którzy mówią o sobie „feminiści” i popierają to, co robią ich partnerki, żony, siostry, przyjaciółki i znajome.