Pages Navigation Menu

Równouprawnienie

Wiadomo, że feministki dążyły głównie do równouprawnienia kobiet, które dzięki temu mogły odmienić swoje życie. Oczywiście zasada, która mówi o równouprawnieniu kobiet oraz mężczyzn zawarta jest niemal we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach, we wszystkich ustawach oraz przepisach prawnych, które obowiązują w danym państwie. Wszystkie te prawa o równouprawnieniu zawarte są między innymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ONZ Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jak również Europejskiej Karcie Socjalnej. Niestety zasada dotycząca równouprawnienia kobiet nie jest przestrzegana. W niektórych państwach tym także w większości państw Afryki nadal decydujący głos mają mężczyźni, którzy są też głowami rodziny. Można zauważyć, że te kobiety podporządkowane są swojemu mężowi i nie mogą się jemu sprzeciwić. Także pracodawcy nie mogą dyskryminować nikogo ze względu na płeć. Jeżeli kobieta czuje się dyskryminowana może podać takich ludzi do sądu i domagać się swoich praw.