Pages Navigation Menu

Różnice

Każdy z nas na lekcjach historii mógł dowiedzieć się, że w dawniejszych czasach nikt nie brał pod uwagę zdania oraz opinii kobiet. Zaś kobieta była służącą, która musiała wykonywać rozkazy mężczyzn. Także przez wiele stuleci odmawiana kobietom większości praw, które przysługiwały właśnie mężczyznom. Najczęściej kobiety, które założyły rodzinę musiały zajmować się domem, dziećmi jak również mężem. Dlatego występował wówczas model rodziny wielodzietnej. Oczywiście wszystko zaczęło się zmieniać kiedy rozwijał się właśnie feminizm. Współcześnie większość kobiet spełnia się zawodowo gdyż poprzez to, że zarabia swoje własne pieniądze jest niezależna od mężczyzny, z którym to spędza życie. Każda kobieta także w miejscu swojej pracy ma prawo do wypowiadania swojego zdania, które brane jest na poważnie przez resztę współpracowników. Życie współczesnych kobiet jest łatwiejsze gdyż mogą podejmować studia oraz wykonywać takie same zawody jak mężczyźni i zarabiać nawet więcej niż oni. Obecnie kobiety biorą udział w życiu całego społeczeństwa, udzielają się publicznie jak również politycznie.