Pages Navigation Menu

Spory

W życiu zawsze zdarzają się różnego rodzaju spory, które wywołane są przez pewnego rodzaju czynniki. Także w feminizmie nie obyło się bez sprzecznych sporów powodujących nagłe wydarzenia oraz naostrzone sytuacje. Cały czas toczą się wszelkiego rodzaju dyskusje na temat celów działania feminizmu. Najczęściej wszystkie spory dzielą działaczki tego ruchu dlatego można wyróżnić wiele jego rodzajów. Najczęściej ruch feminizmu dzieli się na drugofalowy oraz trzeciowfalowy. Głównymi tematami powstałych sporów są między innymi metody oraz cele działania feminizmu, kwestie nierówności jak również wiele innych ciekawych tematów, które odzwierciedlają realną rzeczywistość. Oczywiście większość kobiet, które są feministkami dążą do osiągnięcia założonego sobie celu. Kobiety chcą być samodzielne oraz samowystarczalne dlatego wykonują także ciężkie prace podobnie do mężczyzn. Współcześnie możemy zaobserwować, że kobiety pracują także na produkcji stojąc przy taśmie. Jest to praca ciężka jednak żadna kobieta się jej nie boi. Wiadomo, że kobieta kojarzona jest z płcią słabszą.