Pages Navigation Menu

Niezależność

Feminizm ma różne oblicza. Jest też różnie postrzegany przez społeczeństwo. Każda kobieta, która identyfikuje się z tym ruchem, ma nieco inne poglądy na kwestie rodziny, podziału ról na męskie i żeńskie, pracy czy parytetów w polityce i biznesie. Większość podkreśla jednak na każdym kroku, że przede wszystkim walczy o własną niezależność. Zrywa z utartym społecznie schematem, że to mężczyzna ma być żywicielem rodziny, a kobieta powinna prowadzić dom i wychowywać dzieci. Taki stan rzeczy, jest według feministek, krzywdzący i upokarzający. Żona i matka powinna mieć prawo do realizacji swoich pasji, także zawodowych. Przede wszystkim musi mieć pewną niezależność finansową. Proszenie męża o pieniądze na każdy, nawet najdrobniejszy wydatek łączy się, jak uważa wiele kobiet, z pewnym pomniejszeniem własnej wartości. Nie potrafią one zaakceptować takiej sytuacji, dlatego nawołują inne przedstawicielki swojej płci do podejmowania pracy lub walczą o to, by gospodyni domowa otrzymywała za swoją pracę wynagrodzenie.

Read More

Polityka

Od pewnego czasu feminizm stał się ruchem, który dominuje dyskurs publiczny. Nie mogło tego tematu zabraknąć także w dyskusjach politycznych. Stąd w naszym kraju tworzenie stanowiska Pełnomocnika do spraw Równego Statusu Mężczyzn i Kobiet oraz tocząca się od wielu lat debata na temat parytetów. Zawsze przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi czy samorządowymi media zadają pytanie, jak sprawdza się zasada równego dostępu do miejsc na listach wyborczych. Okazuje się, że w wielu przypadkach kobiety startują z wysokich pozycji, co daje im większe szanse na dostanie się do parlamentu czy rad miast i sejmików wojewódzkich. Psychologowie podkreślają, że może mieć to dobry wpływ na nasze państwo. Kobiety częściej mają podzielną uwagę i potrafią zajmować się kilkoma sprawami naraz. Zazwyczaj też głębiej angażują się w kwestie, które szczególnie je interesują. Panie polityk nie skupiają się na swoim wizerunku medialnym, ale na własnej działalności. Mają poczucie misji do spełnienia i o to chcą walczyć.

Read More

Interpretacja

Prężny rozwój feminizmu spowodował, że zaczęły się tym zjawiskiem interesować uczelnie wyższe. Socjologowie, psycholodzy, kulturoznawcy a nawet literaturoznawcy prześcigają się w badaniu zjawisk związanych z emancypacją kobiet i rozwojem ruchu feministycznego. Na całym świecie powstają prace naukowe dotyczące historii ruchu oraz tego, w jaki sposób współcześnie realizowane są jego postulaty. Reinterpretuje się też znane dzieła literackie i kulturowe tak, by odczytać je z typowo feministycznego punktu widzenia. Znana w Polsce jest między innymi interpretacja baśni o Kopciuszku. Autorka udowadnia, że jest w niej zakodowana informacja o krzywdzącym podziale ról społecznych. Mężczyzna, występujący tu pod postacią księcia, jest osobą, która ma władzę, decyduje. Kobieta zaś powinna dołożyć wszelkich starań, żeby zostać przez niego zauważoną. Tylko w taki sposób będzie mogła zmienić swoje życie. Największym sukcesem jest więc dobre zamążpójście. Potrzebny jest do tego odpowiedni strój, wygląd. Kobieta ma być piękna i pracowita.

Read More

Manifa

Od kilku lat coraz popularniejsze stają się tak zwane „manify”. Najczęściej organizowane są w dużych miastach, podczas Dnia Kobiet. Zdarzają się jednak też mniejsze, przy okazji jakiś ważnych lokalnych wydarzeń. Manifa to nic innego jak rodzaj manifestacji środowisk feministycznych. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem równości płci i tolerancji. Biorą w niej udział przede wszystkim kobiety, choć bywa, że pojawią się także zainteresowani tematem mężczyźni. Oprócz przemarszu ulicami miasta, co jest głównym punktem imprezy, podczas manify mają miejsce wydarzenia kulturalne i spotkania ze znanymi przedstawicielkami ruchu feministycznego. Biorą w nich udział aktorki, piosenkarki, dziennikarki, a nawet kobiety związane z polityką i nauką. Przybliżają główne idee feminizmu i mówią o swoich doświadczeniach i motywacjach związanych z tym ruchem. Dzięki manifom poszerza się wiedza na temat feminizmu, obalane są stereotypy i coraz więcej osób przekonuje się do postulatów wygłaszanych przez zaangażowane w ruch kobiety.

Read More

Gender

Kluczowym pojęciem dla feminizmu jest gender, czyli płeć. Wielu biologów, psychologów, socjologów i kulturoznawców dyskutuje na temat tego, w jaki sposób owa płeć powinna być definiowana. Oczywiście każda z tych grup ma swoje wyznaczniki, z których korzysta przy formułowania znaczenia tego pojęcia. W kręgach feministycznych modna staje się ostatnio teoria o tym, że płeć należy rozróżnić na biologiczną, psychologiczną i kulturową. Ta pierwsza wynika oczywiście z budowy naszego ciała. Kobieta i mężczyzna posiadają inne narządy, co już we wczesnym dzieciństwie a nawet podczas życia płodowego pozwala ich odróżnić. Płeć psychologiczna to, w skrócie, to kim się czujemy. Zdarza się, że osoba z ciałem kobiety czuje się bardziej mężczyzną. Możliwa jest też sytuacja odwrotna. Trzecia kategoria, płeć kulturowa, oznacza sposób, w jaki zostaliśmy wychowani. Oznacza to nakaz przyjmowania określonych ról społecznych przez biologiczną kobietę czy mężczyznę. Przeciwko takiej sytuacji wypowiada się feminizm.

Read More