Pages Navigation Menu

Rodzina

Utarło się przekonanie, że feministka to kobieta sfrustrowana i samotna, która obarcza mężczyzn za swe życiowe niepowodzenia. Dlatego chce z nimi walczyć, udowadniać, że jest lepsza we wszystkich, nawet tych uznanych za typowo męskie dziedzinach. Oczywiście zdarzają się osoby, które tak właśnie postępują, co utwierdza stereotyp. Wiele pań, które identyfikują się z ruchem feministycznym, przeczy takiemu zachowaniu. Są to szczęśliwe mężatki i matki. Spełniają się zawodowo. Według nich feminizm oznacza właśnie prawo do samorealizacji. Kobieta powinna rozwijać swoje pasje, szkolić się i zdobywać kolejne szczeble kariery zawodowej. Przestaje być przysłowiową kurą domową i dzieli się z mężem obowiązkami i opieką nad dzieckiem. Dzięki temu ma czas, który może poświęcić tylko sobie. To wszystko podnosi jej samoocenę i pewność siebie. W konsekwencji rodzina feministki może być prawdziwym przykładem rodziny szczęśliwej, w której istnieją mocne więzi między wszystkimi jej członkami. Oczywiście dzieje się tak tylko wtedy, gdy wszyscy zaakceptują taką postawę i zachowania kobiety.

Read More

Tolerancja

Mężczyźni często uważają, że feministki są osobami nietolerancyjnymi, zwłaszcza wobec męskich słabości. Wydaje im się, że z założenia będą bojkotować wszystkie decyzje swoich partnerów, nie będą się z nimi liczyły. Tymczasem feminizm to ruch, który nawołuje do ogólnej tolerancji. Jego działaczki to często kobiety, które doskonale porozumiewają się ze swoimi mężami, dzieląc z nimi obowiązki domowe, ale też koszta utrzymania rodziny. Nawołują jednak też do uznania odmienności homoseksualistów, twierdząc, że każdy ma prawo wyboru swojego sposobu na życie. Dlatego często wszelkie akcje organizowane przez środowiska feministyczne są popierane również przez organizacje broniące praw gejów i lesbijek. Co więcej, coraz powszechniejsze staje się także wsparcie idei ekologicznych, ochrony zwierząt przed właścicielami, którzy się nad nimi znęcają. Wszystko to sprawia, że założenia feminizmu stają się coraz bardziej znane i popierane przez wiele osób, w tym także mężczyzn. Ruchowi i jego przedstawicielkom chodzi o to, by zapewnić spokojne i sprawiedliwe życie sobie i innym.

Read More

Równość

Jednym z podstawowych założeń feminizmu jest to mówiące, że każdy człowiek jest równy. Nie ma tu znaczenia kolor skóry, wyznanie, orientacja seksualna, ani tym bardziej płeć. Feministki postulują równy dostęp do edukacji, polityki, dóbr kultury wszystkich członków społeczeństwa. Sprzeciwiają się jakimkolwiek przejawom dyskryminacji. Z tego powodu popierają te partie polityczne, które otwarcie bronią praw gejów i lesbijek lub chcą zapewnić godne życie imigrantom przebywającym w naszym kraju. Stąd też obecność przedstawicieli grup walczących o prawa osób wykluczonych przez społeczeństwo na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez feministki. Kobiety te zdają sobie sprawę, że jedynie wspierając się wzajemnie można osiągnąć sukces. Wierzą, że grupa ma większą siłę niż jednostki, dlatego chcą zdobyć jak najwięcej popleczniczek i popleczników. Coraz częściej spotkać można mężczyzn, którzy mówią o sobie „feminiści” i popierają to, co robią ich partnerki, żony, siostry, przyjaciółki i znajome.

Read More

Początki

Początki ruchu feministycznego sięgają połowy XIX wieku. Związane były z działalnością sufrażystek. Ruch narodził się i rozwijał przede wszystkim na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jego pierwsze przedstawicielki domagały się przede wszystkim ustanowienia praw dotyczących zabezpieczenia bytu rodziny, praw wyborczych dla siebie oraz poprawienia swojego statusu ekonomicznego. W czasach, gdy po raz pierwszy pojawiły się idee feministyczne, kobiety były niemal całkowicie uzależnione od swoich mężów. Jedynym sposobem na poprawienie własnej sytuacji społecznej czy finansowej było dobre zamążpójście. O wyborze kandydata w dużej mierze decydowała jednak rodzina, a nie sama zainteresowana. Pierwsza fala feminizmu zakończyła się przede wszystkim wywalczeniem przez kobiety prawa głosu w wyborach. Stanowiło to niewątpliwy przełom. Od tej pory zaczęły one wysuwać coraz śmielsze żądania. Między innymi dotyczące prawa do aborcji, uznania własnej seksualności oraz równouprawnienia w pracy, zwłaszcza w kwestiach równych zarobków.

Read More

Lesbijski

Feminizm lesbijski jest najbardziej skrajnym nurtem feminizmu ze wszystkich. Został on zapoczątkowany jak sama nazwa mówi przez kobiety homoseksualne, czyli przez lesbijki. Uważają one, że dosłownie każdy związek kobiety z mężczyzną nie wróży dobrze parze na przyszłość i jest opresyjny. Tylko kobieta może najlepiej zrozumieć drugą kobietę także w związku stanowią idealny układ. Według feministek heteroseksualizm to element patriarchatu a heteroseksualiści myślą odwrotnie. Kobiety te wspierają się ekonomicznie, seksualnie i duchowo. Często niezadowolone przedstawicielki płci pięknej ze swojego życia seksualnego i uczuciowego wybierają życie z inną kobietą zamiast z mężczyzną. Wytykają one mężczyzną niestałość w uczuciach i egoizm łóżkowy, czyli nie dbanie o sprawy seksualne swojej partnerki. Feminizm lesbijski zrzesza, co raz więcej lesbijek zainteresowanych tym ostrym nurtem feminizmu. Przykładem takiego ugrupowania jest Radicalesbians, które jest najbardziej popularne.

Read More