Pages Navigation Menu

Niezależność

Feminizm ma różne oblicza. Jest też różnie postrzegany przez społeczeństwo. Każda kobieta, która identyfikuje się z tym ruchem, ma nieco inne poglądy na kwestie rodziny, podziału ról na męskie i żeńskie, pracy czy parytetów w polityce i biznesie. Większość podkreśla jednak na każdym kroku, że przede wszystkim walczy o własną niezależność. Zrywa z utartym społecznie schematem, że to mężczyzna ma być żywicielem rodziny, a kobieta powinna prowadzić dom i wychowywać dzieci. Taki stan rzeczy, jest według feministek, krzywdzący i upokarzający. Żona i matka powinna mieć prawo do realizacji swoich pasji, także zawodowych. Przede wszystkim musi mieć pewną niezależność finansową. Proszenie męża o pieniądze na każdy, nawet najdrobniejszy wydatek łączy się, jak uważa wiele kobiet, z pewnym pomniejszeniem własnej wartości. Nie potrafią one zaakceptować takiej sytuacji, dlatego nawołują inne przedstawicielki swojej płci do podejmowania pracy lub walczą o to, by gospodyni domowa otrzymywała za swoją pracę wynagrodzenie.

Read More

Polityka

Od pewnego czasu feminizm stał się ruchem, który dominuje dyskurs publiczny. Nie mogło tego tematu zabraknąć także w dyskusjach politycznych. Stąd w naszym kraju tworzenie stanowiska Pełnomocnika do spraw Równego Statusu Mężczyzn i Kobiet oraz tocząca się od wielu lat debata na temat parytetów. Zawsze przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi czy samorządowymi media zadają pytanie, jak sprawdza się zasada równego dostępu do miejsc na listach wyborczych. Okazuje się, że w wielu przypadkach kobiety startują z wysokich pozycji, co daje im większe szanse na dostanie się do parlamentu czy rad miast i sejmików wojewódzkich. Psychologowie podkreślają, że może mieć to dobry wpływ na nasze państwo. Kobiety częściej mają podzielną uwagę i potrafią zajmować się kilkoma sprawami naraz. Zazwyczaj też głębiej angażują się w kwestie, które szczególnie je interesują. Panie polityk nie skupiają się na swoim wizerunku medialnym, ale na własnej działalności. Mają poczucie misji do spełnienia i o to chcą walczyć.

Read More

Stereotypy

Feministki przedstawiane są najczęściej bardzo stereotypowo. Słowo „feminizm” nasuwa od razu skojarzenia z kobietą sfrustrowaną, która za swoje niepowodzenia obwinia mężczyzn. Przez to stała się ich zagorzałą przeciwniczką. Walczy z nimi o lepszą pozycję zawodową, ale też wyśmiewa się z nich, opowiadając często krzywdzące żarty. Zdarza się, że traktuje przedstawicieli płci brzydkiej, jak zabawki. Nie chce się z żadnym wiązać na stałe, ale spotyka się z kilkoma. Powinni oni spełniać jej zachcianki i zapewnić satysfakcjonujące życie towarzyski i erotyczne. Nie liczy się jednak z ich zdaniem. Zawsze robi to, na co ma ochotę. Inny stereotyp przedstawia kobietę brzydką. Nie wzbudza ona zainteresowania wśród mężczyzn, więc zachowuje się tak, jakby byli mniej ważni. Ich poglądy nie mają żadnego znaczenia. Według takiej feministki kobieta i mężczyzna nie różnią się między sobą i mogą wykonywać te same czynności. Stąd postulaty, aby panie prowadziły traktory, rąbały drewno czy pracowały na kopalniach. Stereotyp często łączy też feminizm z homoseksualizmem.

Read More

Manifa

Od kilku lat coraz popularniejsze stają się tak zwane „manify”. Najczęściej organizowane są w dużych miastach, podczas Dnia Kobiet. Zdarzają się jednak też mniejsze, przy okazji jakiś ważnych lokalnych wydarzeń. Manifa to nic innego jak rodzaj manifestacji środowisk feministycznych. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem równości płci i tolerancji. Biorą w niej udział przede wszystkim kobiety, choć bywa, że pojawią się także zainteresowani tematem mężczyźni. Oprócz przemarszu ulicami miasta, co jest głównym punktem imprezy, podczas manify mają miejsce wydarzenia kulturalne i spotkania ze znanymi przedstawicielkami ruchu feministycznego. Biorą w nich udział aktorki, piosenkarki, dziennikarki, a nawet kobiety związane z polityką i nauką. Przybliżają główne idee feminizmu i mówią o swoich doświadczeniach i motywacjach związanych z tym ruchem. Dzięki manifom poszerza się wiedza na temat feminizmu, obalane są stereotypy i coraz więcej osób przekonuje się do postulatów wygłaszanych przez zaangażowane w ruch kobiety.

Read More

Radykalny

Feminizm radykalny to inaczej feminizm równościowy, który wyznają radykalne feministki. Uznają one, równość płci a różnice układowe między kobietą a mężczyzną tłumaczą socjalizacją i strukturami władzy. Zgodnie z tymi postanowieniami, feministki te uważają, że nie nie można powiedzieć, że czyjeś zachowanie jest typowo męski lub damskie. Można za to uznać zachowania takie za różne pod względem rodzaju socjalizacji oraz podziału zadań, jakie są pomiędzy płciami. Zwolennicy takiego feminizmu radykalnego codziennie Wałcza o zniesie i zaniechanie takich sztucznych podziałów miedzy każdą z płci. Ludzie powinni działać zgodnie ze swoimi poglądami i wyznaniami a nie z tym, co się przypisuje do mężczyzny czy kobiety. Przypisywanie ról społecznych jest sprzeczne z naturą człowieka. Każdy powinien działać i żyć wykorzystując swoje talenty i predyspozycje. Nie powinno to wpływać na podziały ról, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, bo to zaburza naturalną równowagę i to, do czego człowiek się naprawdę nadaje.

Read More