Pages Navigation Menu

Popularnie

Kiedy przeciętny człowiek słyszy o ruchu feministycznym lub o feministkach w ogóle to od razu zaczyna się śmiać i wyrażać dezaprobatę lub brak szacunku. Mężczyźni heteroseksualni uważają, że po prostu kobiety biologicznie i psychicznie tak bardzo się różnią od nich, że nie mogą wykonywać wszystkich prac tak samo lub tych samych, co oni. Nie wyobrażają oni sobie kobiet, pracujących jako górnicy, strażacy lub jako pracownik z branży uznawanej za najgroźniejszy zawód świata, czyli połowy ryb na otwartym morzu. Kobiety są delikatniejsze duchowo, umysłowo i fizycznie, dlatego są dyskryminowane. Wiadomo, że uogólniając i podchodząc tak samo do każdej kobiety robi im się krzywdę. Wielu mężczyzn uważa feminizm za głupotę i wymysł głupich kobiet, którym się nudzi i nie mają, co ze sobą robić oraz, że są one nie atrakcyjne. Mężczyźni potępiają feministki tak samo jak kobiety zadowolone ze swojego statusu i swojego życia. One także nie popierają takich ruchów uważając je za śmieszne.

Read More

Socjalistyczny

Socjalistyczne feministki uważają, że przyczyną ich opresji, jako kobiet jest ustrój kapitalistyczny. Sprawia on, że wyzyskując pracowników do granic, wyzyskuje także kobiety, na czym on bardzo tracą. Mężczyźni, aby utrzymać swoje sieci firmowe wykorzystują kobiety, aby zarabiać jak najwięcej jak najmniejszym kosztem. Wiążą się z tym sprawy pensji, jakie różnią się w tej samej firmie na tym samym stanowisku dla kobiety i dla mężczyzny. Taki system powodował i nadal powoduje, że kobiety nie buntują się otwarcie, dlatego, że zależy im na pracy i na pieniądzach, które zarabiają, mimo iż nie są to zazwyczaj zawrotne sumy. Kobiety według tych feministek osiągną niezależność wobec mężczyzn tylko, kiedy zmieni się ustrój gospodarczy. Powszechnie uważa się za zaletę socjalistycznego feminizmu dopasowanie pojęć związanych z klasą i kulturowej płci. Feminizm ten jest bardzo związany z pracą i życiem zawodowym kobiet. Mniej dotyczy tych, które nie pracują zawodowo.

Read More

Ciąża

Aspektem, podejmowanym przez każdy z nurtów feminizmu jest ciąża kobiety oraz różne prawa do jej posiadania. Feministki uważają, że to tylko sama zainteresowana, czyli kobieta ma pełne prawo do decydowania o swoim ciele i swojej przyszłości. Wiąże się to z zachodzeniem w ciąże i podejmowaniem decyzji o posiadaniu dzieci lub też nie. Powszechnie został przyjęty taki stereotyp, że kobieta po wyjściu za mąż powinna rodzić dzieci. Tylko, że niektóre kobiety nie czują instynktu macierzyńskiego lub z innych powodów po prostu nie chcą mieć dzieci. Dyskryminowanie kobiet, niechcących mieć dzieci jest powszechne w wielu krajach. Szczególnie katolicy nie wyobrażają sobie, że jakakolwiek kobieta nie chce mieć dzieci skoro została do tego właśnie stworzona. To samo tyczy się aborcji, która jest społecznie potępiana. Kobiety chcą decydować o tym, czy takie dziecko urodzić czy nie. Jest to sytuacja bardzo sporna, szczególnie dla obrońców życia nienarodzonego. W Polsce aktualnie można dokonać aborcji u kobiety zgwałconej lub kiedy ciąża zagraża jej życiu.

Read More

Polskie stowarzyszenia feministyczne

W Polsce w ostatnich latach odnotowuje się wzrost popularności instytucji takich jak polskie stowarzyszenia feministyczne. Dzieje się tak głównie dlatego, że kobiety są świadome coraz bardziej swoich praw ale również swoich obowiązków. Tego typu stowarzyszenia są w stanie zagwarantować znacznej większości kobiet pomoc w różnego rodzaju sprawach. W skład stowarzyszeń najczęściej wchodzą osoby, które mogą udzielić pomocy prawnej czy duchowej. Zazwyczaj jednak głównym celem tego typu stowarzyszeń jest propagowanie feminizmu w danym kraju, jak również dążenie do równości kobiet. W Polsce można spotkać zarówno stowarzyszenia jak i fundacje działające na rzecz kobiet. Powstało ich już na dzień dzisiejszy kilkanaście i wszystkie całkiem dobrze prosperują. Kobiet zgłaszają się do tego typu organizacji praktycznie każdego dnia szukając określonej pomocy nie tylko dla siebie ale również dla innych kobiet, które w jakiś sposób zostały pokrzywdzone przez polskie prawo czy też na skutek jakichś niedociągnięć w danej firmie.

Read More

Organizacje feministyczne

Szukają w jakimkolwiek źródle informacji na temat organizacji feministycznych natknąć się można na bardzo dużą ich liczbę. Popularna w sieci encyklopedia wskazuje, że istnieje aż szesnaście organizacji działających na terenie całej Europy. Organizacje te mają różny charakter niemniej ich wspólną cechą jest poświęcenie uwagi wszystkim działaniom mającym na celu rozbudzenie zainteresowania feminizmem w Polsce, a także pomoc kobietą, które w jakiś sposób czują się zdyskredytowane. Organizacje te zostały założone w różnych latach, a ich charakter kształtuje się w zależności od tego kto je wspiera, na co tak naprawdę są nastawione, a także od kraju w jakim działają. Wiadomo przecież, że inna będzie specyfika działania organizacji feministycznych w Polsce, a całkowicie inna w innych krajach gdzie na przykład feminizm nie jest jeszcze aż tak bardzo rozpowszechniony wśród społeczeństwa. Poza tym mamy również do czynienia z organizacjami, które mają nieco bardziej skrajny charakter. Są to przede wszystkim organizacje broniące praw lesbijek na całym świecie. Niektóre organizacje mają charakter międzynarodowy i tak naprawdę ich działaczki możemy znaleźć praktycznie w każdym państwie świata.

Read More