Pages Navigation Menu

Rodzina

Utarło się przekonanie, że feministka to kobieta sfrustrowana i samotna, która obarcza mężczyzn za swe życiowe niepowodzenia. Dlatego chce z nimi walczyć, udowadniać, że jest lepsza we wszystkich, nawet tych uznanych za typowo męskie dziedzinach. Oczywiście zdarzają się osoby, które tak właśnie postępują, co utwierdza stereotyp. Wiele pań, które identyfikują się z ruchem feministycznym, przeczy takiemu zachowaniu. Są to szczęśliwe mężatki i matki. Spełniają się zawodowo. Według nich feminizm oznacza właśnie prawo do samorealizacji. Kobieta powinna rozwijać swoje pasje, szkolić się i zdobywać kolejne szczeble kariery zawodowej. Przestaje być przysłowiową kurą domową i dzieli się z mężem obowiązkami i opieką nad dzieckiem. Dzięki temu ma czas, który może poświęcić tylko sobie. To wszystko podnosi jej samoocenę i pewność siebie. W konsekwencji rodzina feministki może być prawdziwym przykładem rodziny szczęśliwej, w której istnieją mocne więzi między wszystkimi jej członkami. Oczywiście dzieje się tak tylko wtedy, gdy wszyscy zaakceptują taką postawę i zachowania kobiety.

Read More

Stereotypy

Feministki przedstawiane są najczęściej bardzo stereotypowo. Słowo „feminizm” nasuwa od razu skojarzenia z kobietą sfrustrowaną, która za swoje niepowodzenia obwinia mężczyzn. Przez to stała się ich zagorzałą przeciwniczką. Walczy z nimi o lepszą pozycję zawodową, ale też wyśmiewa się z nich, opowiadając często krzywdzące żarty. Zdarza się, że traktuje przedstawicieli płci brzydkiej, jak zabawki. Nie chce się z żadnym wiązać na stałe, ale spotyka się z kilkoma. Powinni oni spełniać jej zachcianki i zapewnić satysfakcjonujące życie towarzyski i erotyczne. Nie liczy się jednak z ich zdaniem. Zawsze robi to, na co ma ochotę. Inny stereotyp przedstawia kobietę brzydką. Nie wzbudza ona zainteresowania wśród mężczyzn, więc zachowuje się tak, jakby byli mniej ważni. Ich poglądy nie mają żadnego znaczenia. Według takiej feministki kobieta i mężczyzna nie różnią się między sobą i mogą wykonywać te same czynności. Stąd postulaty, aby panie prowadziły traktory, rąbały drewno czy pracowały na kopalniach. Stereotyp często łączy też feminizm z homoseksualizmem.

Read More

Równość

Jednym z podstawowych założeń feminizmu jest to mówiące, że każdy człowiek jest równy. Nie ma tu znaczenia kolor skóry, wyznanie, orientacja seksualna, ani tym bardziej płeć. Feministki postulują równy dostęp do edukacji, polityki, dóbr kultury wszystkich członków społeczeństwa. Sprzeciwiają się jakimkolwiek przejawom dyskryminacji. Z tego powodu popierają te partie polityczne, które otwarcie bronią praw gejów i lesbijek lub chcą zapewnić godne życie imigrantom przebywającym w naszym kraju. Stąd też obecność przedstawicieli grup walczących o prawa osób wykluczonych przez społeczeństwo na wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez feministki. Kobiety te zdają sobie sprawę, że jedynie wspierając się wzajemnie można osiągnąć sukces. Wierzą, że grupa ma większą siłę niż jednostki, dlatego chcą zdobyć jak najwięcej popleczniczek i popleczników. Coraz częściej spotkać można mężczyzn, którzy mówią o sobie „feminiści” i popierają to, co robią ich partnerki, żony, siostry, przyjaciółki i znajome.

Read More

Radykalny

Feminizm radykalny to inaczej feminizm równościowy, który wyznają radykalne feministki. Uznają one, równość płci a różnice układowe między kobietą a mężczyzną tłumaczą socjalizacją i strukturami władzy. Zgodnie z tymi postanowieniami, feministki te uważają, że nie nie można powiedzieć, że czyjeś zachowanie jest typowo męski lub damskie. Można za to uznać zachowania takie za różne pod względem rodzaju socjalizacji oraz podziału zadań, jakie są pomiędzy płciami. Zwolennicy takiego feminizmu radykalnego codziennie Wałcza o zniesie i zaniechanie takich sztucznych podziałów miedzy każdą z płci. Ludzie powinni działać zgodnie ze swoimi poglądami i wyznaniami a nie z tym, co się przypisuje do mężczyzny czy kobiety. Przypisywanie ról społecznych jest sprzeczne z naturą człowieka. Każdy powinien działać i żyć wykorzystując swoje talenty i predyspozycje. Nie powinno to wpływać na podziały ról, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, bo to zaburza naturalną równowagę i to, do czego człowiek się naprawdę nadaje.

Read More

Czarny

Czarny feminizm dotyka problemy dotyczące kobiet czarnoskórych, których problemy są przecież tak różne od tych, jakie mają kobiety białe. Różnica występuje na tle rasistowskim i społecznym. Te kobiety maja problemy niekiedy nie tylko takie, jakie dotykają wszystkie inne. One męczą się jeszcze dodatkowo z poniżeniami kobiet czarnych tych najgorszych na świecie. Jest to tez związane z imperializmem i niegdysiejszym niewolnictwem. Wtedy to właśnie istniał stereotyp, który jest także na terenach wielu krajów do dziś. Czarna kobieta nadaje się tylko do ciężkiej pracy na polu lub w gospodarstwie i może być traktowana gorzej od innych. Na pewno jest mało inteligentna i nie atrakcyjna. Żyjemy w czasach nowoczesnych, ale nadal gdzieniegdzie kobiety o ciemnej skórze są dyskryminowane i domagają się swoich praw. Feminizm tutaj wchodzi na wyższy poziom integrując się z kobietami na całym świecie i ich problemami. Feministki na całym świecie łączą się i sobie pomagają bez względu na pochodzenie czy kolor skóry.

Read More