Pages Navigation Menu

Antyfeminizm

Termin antyfeminizm dotyczy wszystkich ruchów oraz pojęć stojących w opozycji do feministek i ich ruchu. Na przełomie wieków XIX i XX żył najwcześniejszy antyfeminista Ernest Belforty Bax. Żył on w czasach, kiedy idea równo uprawnienia i emancypacji kobiet istniała na bardzo małym poziomie i była totalnie odrzucana przez społeczeństwo. Wszyscy naukowcy czy filozofowie uważali wówczas, że kobiety ze swojej natury tak są ukształtowane przez Boga, aby być podporządkowanymi mężczyznom. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku natomiast narodził się nowy nurt antyfeminizmu uważający i stanowiący feminizm za niepotrzebny ze względu na już wystarczającą ilość praw, jakie mają kobiety. Feministki uznały taki ruch za opcje patriarchalną i próbę przywrócenia takiego toku rozumowania do społeczeństwa. Do tej pory istnieje wiele ugrupowań związanych z antyfeminizmem, działających na różnych frontach. Na razie wydaje się, że będą one istnieć tak długo jak długo na świecie będzie feminizm.

Read More

Wybór

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że ruch feministyczny walczy o to, aby żadna kobieta nie musiała już prowadzić domu, zostawać z dzieckiem i spełniać zachcianki męża. Słuchając postulatów feministek mamy wrażenie, że za wszelką cenę chcą one wymóc na wszystkich przedstawicielkach płci pięknej określonych wzorców zachowań. Każda powinna poświęcić się karierze, dbać o własne przyjemności. Tymczasem sprawa wcale nie jest tak radykalna. Oczywiście feminizm dąży do tego, by zapewnić kobietom możliwość realizowania się na każdej płaszczyźnie życia, także tej zawodowej. Ważne jest, aby nie zamykać się w stereotypach, nie przyjmować potulnie narzuconych przez kulturę i społeczeństwo ról. Zwłaszcza jeżeli nie czujemy się w nich dobrze. Chodzi o to, żeby każda z nas miała wybór tego, w jaki sposób chce żyć. Dzięki temu wszystkie kobiety będą prowadziły szczęśliwe życie. Feministka może być rozpoznawaną gwiazdą, panią polityk, ale też kobietą, która zajmuje się sprzątaniem mieszkania i gotowaniem mężowi obiadów.

Read More

Interpretacja

Prężny rozwój feminizmu spowodował, że zaczęły się tym zjawiskiem interesować uczelnie wyższe. Socjologowie, psycholodzy, kulturoznawcy a nawet literaturoznawcy prześcigają się w badaniu zjawisk związanych z emancypacją kobiet i rozwojem ruchu feministycznego. Na całym świecie powstają prace naukowe dotyczące historii ruchu oraz tego, w jaki sposób współcześnie realizowane są jego postulaty. Reinterpretuje się też znane dzieła literackie i kulturowe tak, by odczytać je z typowo feministycznego punktu widzenia. Znana w Polsce jest między innymi interpretacja baśni o Kopciuszku. Autorka udowadnia, że jest w niej zakodowana informacja o krzywdzącym podziale ról społecznych. Mężczyzna, występujący tu pod postacią księcia, jest osobą, która ma władzę, decyduje. Kobieta zaś powinna dołożyć wszelkich starań, żeby zostać przez niego zauważoną. Tylko w taki sposób będzie mogła zmienić swoje życie. Największym sukcesem jest więc dobre zamążpójście. Potrzebny jest do tego odpowiedni strój, wygląd. Kobieta ma być piękna i pracowita.

Read More

Radykalizm

W feminizmie, jak w każdym ruchu społecznym czy filozoficznym, odnaleźć możemy zarówno liberalne, jak i radykalne odłamy. W większości na co dzień mamy do czynienia z tą drugą wersją. Mówi ona o prawie wyboru i tolerancji. Każdy powinien być traktowany w taki sam sposób i powinien żyć tak, jak chce. Zdarza się jednak, że stykamy się z osobami, których przekonania są bardziej radykalne. Uważają one, że mężczyźni właściwie nie są potrzebni. Kobiety doskonale dadzą sobie radę same. Nie istnieją żadne ograniczenia fizjologiczne czy psychologiczne i przedstawicielki płci pięknej doskonale poradzą sobie na każdym stanowisku i wykonując każdą pracę. Mężczyźni sprowadzeni zostają jedynie do roli dawcy nasienia. Po tym akcie powinni usunąć się w cień. Poglądy takie są jednak niebezpieczne. Każdy radykalizm prowadzi do pewnej nietolerancji i narzucania innym własnych poglądów. Na szczęście feministek, które wypowiadają się tak ostro jest niewiele. Stanowią one margines całego ruchu i nikt nie bierze pod uwagę możliwości wprowadzenia ich poglądów w życie.

Read More

Lesbijski

Feminizm lesbijski jest najbardziej skrajnym nurtem feminizmu ze wszystkich. Został on zapoczątkowany jak sama nazwa mówi przez kobiety homoseksualne, czyli przez lesbijki. Uważają one, że dosłownie każdy związek kobiety z mężczyzną nie wróży dobrze parze na przyszłość i jest opresyjny. Tylko kobieta może najlepiej zrozumieć drugą kobietę także w związku stanowią idealny układ. Według feministek heteroseksualizm to element patriarchatu a heteroseksualiści myślą odwrotnie. Kobiety te wspierają się ekonomicznie, seksualnie i duchowo. Często niezadowolone przedstawicielki płci pięknej ze swojego życia seksualnego i uczuciowego wybierają życie z inną kobietą zamiast z mężczyzną. Wytykają one mężczyzną niestałość w uczuciach i egoizm łóżkowy, czyli nie dbanie o sprawy seksualne swojej partnerki. Feminizm lesbijski zrzesza, co raz więcej lesbijek zainteresowanych tym ostrym nurtem feminizmu. Przykładem takiego ugrupowania jest Radicalesbians, które jest najbardziej popularne.

Read More