Pages Navigation Menu

Tematy

Z wielu źródeł historycznych mogliśmy dowiedzieć się także o tematach jakimi zajmował się feminizm. Większość z nich dotyczyły oczywiście roli kobiet w społeczeństwie. Jednak najważniejszymi tematami jakie poruszał feminizm to między innymi: rozwój wszelkiej teorii feminizmu, przekształcenie feminizmu w praktykę polityczną, równe traktowanie kobiet, równe prawa kobiet zarówno w polityce, pracy, społeczeństwie rodzinie oraz w wielu innych instytucjach, dopuszczalność aborcji. Feminizm mówił o pozycji matek oraz ich rolach w społeczeństwie. Obecnie matki samodzielnie decydują o wszystkich sprawach związanych ze swoimi dziećmi jednak jak nam wiadomo nie zawsze tak było. Ludzie dyskutowali także na tematy związane z pornografią, homoseksualizmem, który dzięki feminizmowi wyszedł na światło dzienne. Także głównymi tematami feminizmu było obecność kobiet w różnych dziedzinach życia takich jak między innymi medycyna, nauka, sztuka czy też technika. Każda kobieta mogła głośno i stanowczo wypowiadać swoje zdanie, które musiało być brane pod uwagę.