Pages Navigation Menu

Tolerancja

Mężczyźni często uważają, że feministki są osobami nietolerancyjnymi, zwłaszcza wobec męskich słabości. Wydaje im się, że z założenia będą bojkotować wszystkie decyzje swoich partnerów, nie będą się z nimi liczyły. Tymczasem feminizm to ruch, który nawołuje do ogólnej tolerancji. Jego działaczki to często kobiety, które doskonale porozumiewają się ze swoimi mężami, dzieląc z nimi obowiązki domowe, ale też koszta utrzymania rodziny. Nawołują jednak też do uznania odmienności homoseksualistów, twierdząc, że każdy ma prawo wyboru swojego sposobu na życie. Dlatego często wszelkie akcje organizowane przez środowiska feministyczne są popierane również przez organizacje broniące praw gejów i lesbijek. Co więcej, coraz powszechniejsze staje się także wsparcie idei ekologicznych, ochrony zwierząt przed właścicielami, którzy się nad nimi znęcają. Wszystko to sprawia, że założenia feminizmu stają się coraz bardziej znane i popierane przez wiele osób, w tym także mężczyzn. Ruchowi i jego przedstawicielkom chodzi o to, by zapewnić spokojne i sprawiedliwe życie sobie i innym.