Pages Navigation Menu

Trzecia

W feminizmie wyróżnić można także trzecią jego falę, która zaczęła rozwijać się pod koniec trwania jeszcze drugiej fali. Konserwatywna reakcja a wszystkie postulaty oraz działania feminizmu spowodowały cofnięcie niemal wszystkich dotychczasowych osiągnięć tego nurtu. Niestety wszystkie dążenia musiały zacząć się znowu od nowa dlatego powstała długa droga dla kobiet. Wówczas pojawił się także pogląd, który nazywany był postfeminizm mówiący o tym, że feminizm jednak osiągnął zapowiadany sukces. Jednak w tamtejszym czasie właśnie feminizm przestał być potrzebny a wiele kobiet uważało, że szkodzi on im działaniom. Jednak od lat siedemdziesiątych XX wieku zaczęła właśnie narastać na pełnych działaniach trzecia fala feminizmu. Wówczas jej działaczki zwracały głównie uwagę na to, że ruch ze względu, że nie osiągnął zamierzonych celów powinien ulec radykalizacji. Na jaw wyszły pominięte dotychczas tematy, które były także ważne dla ustanowienia równouprawnienia kobiet. Tematami, które miały decydujący wpływ były między innymi kwestie związane z rasą ludzi, podziały etniczne, religijne, cywilizacyjne itp.